1. 1 Rec.) (Det frikyrkliga programmet, af W. Lönnbeck.
  Vestra Nyland nro 98
 2. 2 Literatur. (Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid af G.E. Axelson i Sverge.)
  Finland nro 126
 3. 3 (Rec.) (Medd.) De frikyrkligas program, af W. Lönnbeck.
  Folkwännen nro 285
 4. 4 (Rec.) Litteratur. J.A. Cederberg. Historiska samlingar. Handlingar till belysande af finska kyrkans öden. II. Åbo 1888. W:s.
  Vasabladet nro 31
 5. 5 Rec.) Kyrkohistorisk literatur. K.G. Lemberg. De finska klostrens historia. Jyväskylä 1890. (Forts.
  Finland nro 149
 6. 6 Pestliteratur. De finska klastrens historia af V.G. Leinberg. Helsingfors. G.C.
  Åbo Tidning nro 158
 7. 7 (Rec.) Literatur, (Handlingar till upplysning i Finlands Kyrkohistoria. Ny följd häftet 1 & 2. af Wilhelm Gabriel Lagus. Åbo 1836, 1837.
  Borgå Tidning nro 12
 8. 8 (Rec.) Literatur. Handlingar till upplysning i Finlands Kyrkohistoria. Med det Högv. Domkapitlets i Åbo tillstädjelse utgifne af Wilhelm Gabriel Lagus. Åbo 1838. 4:o
  Borgå Tidning nro 63
 9. 9 (Rec.) Litteratur. Handbok i Kyrkohistorien af D:r H.E.F. Guerike. Öfversättning efter tredje upplagan af C.J. Lénström. Förra bandet. Örebro 1839.
  Evangeliskt veckoblad nro 4
 10. 10 Rec. Literatur. handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo den 11-18 Junii år 1842. Åbo 1843.
  Borgå Tidning nro 2
 11. 11 Trettioåriga krigets märkvärdigastä personer, historisk teckning af Adolf Ivar Arvidson, med posträtter af Axel Jacob Salmson utkommit i bokhandln. i Stockhlm.
  Wasa Tidning nro 5
 12. 12 (Rec.) Vår-Literatur. II. Professor W.G. Lagus har utgifvit Handlingar och uppsatser rörande Finlands Kyrkohistoria. Österbottniska afdelningen har utgifvit Joukahainen.
  Helsingfors Tidningar nro 52
 13. 13 Rec. Handlingar till upplysning af Finlands Häfder; utgifna af A.J. Arvidsson. St:holm 1848. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 14. 14 (Rec.) Literatur. Handlingar till upplysning af Finlands häfder, utgifna af A.J. Arvidsson, tredje delen. Sthm 1848.
  Helsingfors Tidningar nro 4
 15. 15 Till prenumeration fr. Stockholm Handlingar till upplysning af Finlands häfder.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
 16. 16 Litteratur. Handlingar,till upplysning i Finlands kyrkohistorie. Andra häftet. Utgifne s.s. bihang till Åbo Erke stifts cirkulär bref för år 1821. Åbo 1822.
  Åbo Tidningar nro 39
 17. 17 Åbo. (Åttonde Häftet af Handlingar till upplysning i Finlands Kyrko- Historie.)
  Helsingfors Tidningar nro 13
 18. 18 (Rec.) Vetenskaplig litteratur. Handlingar till upplysning af Finlands häfder af A.J. Arvidson Stockholm 1849. S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 19. 19 (Rec.) Litteraturöfversigt. 8. Anders Schönbergs historiska bref om det Svenska regeringssättet af A.J. Arvidsson. Stockholm 1849-1850. 12. Predikningar ¿ af Joh. Henr. Thomander. Stockholm 1849. 13. Erik Gustaf Geijers samlade skrifter. S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 20. 20 (Rec.) Literaturöfversigt. (Handlingar till upplysning af Finlands häfder, utgifna af Adolf Ivar Arvidsson. Stockholm 1853.) S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4