1. 1 Insändt.) (Med anl. af i N:o 89 af H.T. intagen uppsats underrubriken Psalmböckerna.
  Borgå Tidning nro 92
 2. 2 Svenska Psalmböckerna. (Med anl. af vårt yttrande i N:o 89. am Piteåbornas afgifna protest mot den nya svenska psalmboken, ställer en ins. i. BT n:o 92 till svars.)
  Helsingfors Tidningar nro 96
 3. 3 Psalmboksfrågan i H.T.
  Åbo Underrättelser nro 28
 4. 4 Psalmboksfrågan.
  Åbo Underrättelser nro 34
 5. 5 Ett arbete utkommet i Sverge, nemlg. Den svenska Psalmboken 1819, öfversedd af I.H. Thomander, P. Wieselgren m.fl. Bores yttranden därom. I anledning af B.T. försvar af den nya psalmboken.
  Ilmarinen nro 34
 6. 6 I Psalmboksfrågan.
  Morgonbladet nro 36
 7. 7 Tidningarna. Mbl. polemik om nya svenska psalmboken.
  Helsingfors Tidningar nro 38
 8. 8 Psalmbok. (Ny upplaga från Frenckellska officin i Helsingfors.)
  Borgå Tidning nro 62
 9. 9 Om Kyrkoherden. Saxbäcks samling af Finska psalmer.
  Åbo Tidningar nro 17
 10. 10 Ny upplaga af 1695 års Svenska Psalmbok.
  Åbo Underrättelser nro 30
 11. 11 Rec. 1868 års förslag till svensk psalmbok för de evangeliskt-lutherska församlingarna i Finland. Anmärkningar och rättelser af Z. Topelius. P.L.S.
  Helsingfors Dagblad nro 168
 12. 12 I Psalmboksf rågan.
  Österbotten nro 15
 13. 13 Också några ord i psalmboksfrågan. uttalandet af O.I.C. i Tidskr. f. teologi och kyrka.
  Östra Finland nro 69
 14. 14 Ett och annat om herr O.I.C:s åsigter i psalmboksfrågan. I.II.III. (forts.)
  Östra Finland nro 70
 15. 15 Tidningsöfversigt. (Polemik i psalmboksfrågan mellan O.I.C. i Tidskr. för teologi & kyrka samt dr. Gabr. Lagus i Östra Finland .)
  Morgonbladet nro 146
 16. 16 (Rec.) Inhemsk literatur. Förslag till svensk psalmbok för de evangeliskluteriska församlingarne i Storfurstendömet Finland. Ånyo revideradt 1879- Åbo 1880.
  Åbo Underrättelser nro 243
 17. 17 Ännu några ord i psalmboksfrågan. (Med anl. af hr O.I. Collianders afhandling i ämnet.) (forts.)
  Östra Finland nro 105
 18. 18 Förslag till svensk psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Storfurstendömet Finland. Ånyo revideradt 1879.
  Helsingfors nro 208
 19. 19 Åbotref. X De nya psalmboksförslagen och särskildt det svenska. Ali,
  Åbo Underrättelser nro 276
 20. 20 Kronika. (Herr A.M. om psalmboksförslaget.)
  Helsingfors Dagblad nro 286