1. 1 Anmälan. (Kristliga Sånger af J.H. Roos etc.) Em.
  Vasabladet nro 50
 2. 2 Rec. Kristeliga sånger af J.H. Roos. (Säljes till f.f. de nödlidande.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 146
 3. 3 I boklådan: Evangelisk kalender för 1863, utgifven af Joh. Mich. Lindblad.
  Finlands Allmänna Tidning nro 257
 4. 4 Boknytt. Tjugusju Psalmer ur den gamla svenska psalmboken, omarbetade af C. Gadolins.
  Helsingfors Dagblad nro 287
 5. 5 Rec.) (Psalmer, lofsånger och andeliga visor, utgifna af C.H. Alopaeus.
  Wiborgs Tidning nro 99
 6. 6 (Rec.) Evangelisk-Luthersk Hymnologi af 0.I. Colliander. I häft. (forts.). AM.
  Morgonbladet nro 126
 7. 7 Rec. Besök i Bokhandeln. 10. Den svenska Psalmboken af år 1819. Malmö 1848. 11. Kristendomens hufvudläror. Populära föreläsningar af N. Ignell. St:holm 1850. 12. Andeliga Sånger af Joh. Mich. Lindblad Stockholm 1848. L.S.
  Ilmarinen nro 5
 8. 8 Litteratur: Jesu bild diktkrans efter romersk legend af A. Munch öfv. söljes t. f. f. inre missionen.
  Helsingfors Tidningar nro 116
 9. 9 Krönika. (Wärnepligtsfrågan. Julmarknad. Sionssånger utkommit.)
  Helsingfors Dagblad nro 348
 10. 10 (Rec.) Lutheran. Frälsningsarméns krigssånger, utgifna af C. Boije. Hfors.
  Nya Pressen nro 271