1. 1 (Rec.) Literatur, Bibliska betraktelser med särskild hänsyn till P. Waldenstrims skrifter af M.I. Eländer. A.H-g.
  Finland nro 137
 2. 2 Sagu d. 16 juli 1887. 0.0. Rosenius arbete Betraktelser för hvarje dag i året åtföljer Sanomia Turusta. Sagubo.
  Åbo Underrättelser nro 194
 3. 3 Religiös litteratur. (Den heliga striden, af Th. Strömberg.)
  Helsingfors Dagblad nro 233
 4. 4 Religiös literatur. (Missionspraedikum af S.E. Jörgensen.) h.
  Helsingfors Dagblad nro 269
 5. 5 Bokanmälan för missionsvänner. (Resan från Finland till Afrika, dagboksanteckningar, af Ida. Svarta Sara från Ovambolandet, af Ida.) -er-
  Nya Pressen nro 16
 6. 6 (Rec.) Bokanmälan för alla missionsvänner. (Resan från Finland till Afrika, af Ida. Svarta Sara från Ovambolandet, af Ida.) -er-
  Hufvudstadsbladet nro 18
 7. 7 (Rec.) Literatur. (Handbok till Bibliska historien. Nya testamentet, af Fredrik Lundgren. Sthlm.) S.
  Finland nro 100
 8. 8 Rec.) (Literatur. Allhelgonadag Profpredikan i Helsinge d. 3 nov. 1889 af C.E. Aspelund.
  Hufvudstadsbladet nro 288
 9. 9 (Rec.) Literatur. Evighetsvinkar. Ny följd predikningar öfver kyrkoårets texter af W. Rudin. V.T.R.
  Finland nro 34
 10. 10 (Rec.) Literatur. Bröd och Svärd af Otto Funcke. Öfvers. Stockholm.
  Finland nro 60
 11. 11 Korrespondens. (Kimito. Kritik ang. boken: Kvinnans femgåfvor af pastor E.J. Harby.) P.A.
  Åbo Tidning nro 197
 12. 12 Det största i wärlden, af Henry Drummond, öfversättning af M. Langlet.
  Folkwännen nro 247
 13. 13 Rec. Svensk Litteratur, Om själens frid, jemte en samling af tankar i andeliga ämnen. För bildade Fruntimmer af ett Fruntimmer. Öfwers. från Tyskan. Stockholm 1833.
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 6
 14. 14 Rec. Svensk Litteratur. 2. Iesus af Nazareth, Berättelser ur Evangelisterna för bildade och obildade och Christrie. Af 1.I. Thomäus. Christianstad 1831.
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 6
 15. 15 Rec. Wägen genom Öknen. Ett Evangeliskt Kabinettsstycke af Biskop J.H.B. Dräseke. Öfvers. af J.N. Holmgren. Stockh. 1835.
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 7
 16. 16 Rec. Svensk Litteratur. Walda Predikningar af D:r Friedr. Strauss, kongl. Preussisk Hof-Predikant. Öfversättning. Stockh. 1834.
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 7
 17. 17 Rec. Svensk Litteratur. 2. Högmesso-Predikningar öfver de årliga Sön- och Helgedags-Texterna. Utgifne af S.J-n. Bergqvist. Lund 1837,
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 9
 18. 18 Rec. Svensk Litteratur. (Predikningar af F. Schleiermacher. Öfversatta af N. Ignell.) Stockholm 1835.
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 9
 19. 19 Rec. Svensk Litteratur, 1. Utkast till Predikningar, jemte Skrift- och Confirmations-Tal, till större delen fullständigt utarbetade. Utgifne af Bengt Iakobsfan Bergqvist. 1-2. Del. Lund. 1835.
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 9
 20. 20 Rec. Svensk Litteratur, Imanul. Christeliga Predikningar öfver Sön- och Högtidsdagarnes Evangelier af P.H. Odhner Mariestad 1836,
  Ecclesiastikt intelligensblad till Åbo tidningar nro 11