1. 1 Rec. xxx. Musik. Åtta Sånger vid. Piano af A.G. Ingelius. Helsingfors hos F. Tengström.
  Helsingfors Tidningar nro 49
 2. 2 Flerstämmiga Sångstycken annonseras af Hr F. Ehrström till subscription
  Helsingfors Tidningar nro 76
 3. 3 Subskriptions-Anmälan. Å flerstämmiga sånger af Fr. Aug. Ehrström.
  Borgå Tidning nro 82
 4. 4 F.A. Ehrström annonserar till Subskription en samling af honom komponerade Sångstycken
  Saima nro 42
 5. 5 F.A. Ehrström annonserar till Subskription en samling af honom komponerade Sångstycken
  Suomi nro 42
 6. 6 Smärre Sånger vid Piano af A.G. Ingelius.
  Saima nro 42
 7. 7 Smärre Sånger vid Piano af A.G. Ingelius.
  Suomi nro 42
 8. 8 Rec. Musik. Smärre Sånger vid Piano af A.G. Ingelius. 14. pag.
  Helsingfors Tidningar nro 84
 9. 9 Från Helsingfors. Kapten Leopold i Bender. 10. (Muskiknytt. Ingelii Smärre sånger.)
  Helsingfors Tidningar nro 86
 10. 10 Rec. Musik. Fyrstämmiga Sånger för Mansroster af F.A. Ehrström.
  Helsingfors Tidningar nro 96
 11. 11 Musikalisk nyhet är ett nothäfte Till mina vänner af G......a
  Helsingfors Tidningar nro 100
 12. 12 Rec. agis. Till mina vänner, Compositioner för Pianoforte af G......A. Helsingfors hos F. Tengström.
  Åbo Underrättelser nro 2
 13. 13 Rec. Figaro. Musikaliskt. Fria Fantasier för Pianoforte af C.J.L. Almqvist
  Helsingfors Tidningar nro 79
 14. 14 Sånger af Carl Collan
  Helsingfors Tidningar nro 101
 15. 15 Rec. K. Musikaliskt. Trenne dikter, satta i musik af Axel Gabr. Ingelius. H:fors 1847.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 1
 16. 16 Nytt. ( Vårt Land , sång af Runeberg, musik af Pacius)
  Helsingfors Tidningar nro 42
 17. 17 Tarvitaanko Urkuja y.m.
  Suomi nro 8
 18. 18 Tarvitaanko Urkuja y.m.
  Suomi nro 8
 19. 19 I musiknandeln väntas: en cavatina och en ballad ur Hr Greves musik till Sommarnatten.
  Åbo Underrättelser nro 91
 20. 20 Rec. En-. Musik. Cavatina och Ballade ur skådespelet Sommarnatten af N.H. Pinello, componerad. af Conrad Greve.
  Åbo Underrättelser nro 94