1. 1 En skrifbords- och pulpets-almanack för år 1866 utkommer i H:fors på Lång & Ståhlbergs förlag.
  Helsingfors Dagblad nro 279
 2. 2 Almanacken. ( Svenska Tribunens Almanack samt jul- och nyårskalender för 1885-86. Hvilka slags artiklar vår almanack borde innehålla.)
  Österbottniska Posten nro 5
 3. 3 Matti. Kirje Helsingistä. 385. (Almanakka 1888.)
  Uusi Suometar nro 291
 4. 4 Ragnar. Från allmänheten. (Almanackan för år 1889.)
  Folkwännen nro 264
 5. 5 affärsman. Från allmänheten. (Tryckpel i den på Weilin & Göös förlag utgifna kontorsalmanackan på svenska)
  Åbo Underrättelser nro 338
 6. 6 Bref med förslag till de i våre Almanackor befintelige namns ombytande.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 7. 7 Anmärkningar vid Finska Almanackan för 1806.
  Åbo Tidning nro 85
 8. 8 Jul.literatur. 3 Miniatur Almanack för 1847.
  Helsingfors Tidningar nro 100
 9. 9 Porista. (Huvia tyttökoulun hyväksi; seurateatteri. Uuden Kalevan ilmaantumisesta. Almanakan ennustuksien johdosta.)
  Suometar nro 7
 10. 10 Rec. S.E. Literaturöfversigt. (Almanack för 200 år, börjande med år 1801, slutande med år 2000, af J.H. Eklöf. Helsingfors 1852.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 9
 11. 11 Bokhandelsnyhet. Almanack för 200 år, börjande med år 1801, slutande med år 2000; åtföljd af korta förklaringar...af J.H. Eklöf.
  Morgonbladet nro 1
 12. 12 (Nyårsgåfva. Almanack för 200 år. ) utgifvas.
  Helsingfors Tidningar nro 1
 13. 13 G. R. B. Fromma önskningar angående almanackorna.
  Helsingfors Tidningar nro 42
 14. 14 Åbo. (Statskalendern och almanackan)
  Åbo Tidningar nro 1
 15. 15 Åbo. (Om årets almanacka.)
  Åbo Underrättelser nro 1
 16. 16 H:fors. (1861 års almanacha utkommit)
  Finlands Allmänna Tidning nro 203
 17. 17 Wiborg. (Om almanachan.)
  Wiborg nro 104
 18. 18 -e. 1863 års Almanach.
  Helsingfors Tidningar nro 15
 19. 19 H.K.K. Almanachan år 1864.
  Wiborgs Tidning nro 4
 20. 20 Ett par ord om Almanackan.
  Helsingfors Dagblad nro 201