1. 1 Muistutuksia. Suomi osotettu Kuvituksissa. (Suometar huomauttaa selityksen näihin kuviin olevan ainoastaan ruotsalainen, ja moittii ettei suomenkieltä ole käytetty sen rinnalla.)
    Suometar nro 48
  2. 2 Panorana öfver Helsingfors
    Helsingfors Tidningar nro 101
  3. 3 Kirjapainosta ilmestynyt Kuvaus Helsingin kaupungista , kirj. Herra Beradtson ruotsin kielellä.
    Suometar nro 52
  4. 4 Rec. Svenska Planchverk. Europeiska Nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter. Texten bearbetad af L. Westerdahl Phil. Magr. Plancherna litogr. af C.A. Dahlström St:holm 1848.
    Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 1
  5. 5 Rec. Svenska Planchverk. Nordamerikas Indianer, skildrade af C. Catlin. Öfversättning St:holm 1846-48.
    Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 1
  6. 6 Af Finland, framstäldt i teckningar äro häft 25-27. utkomna. Texten behandlar hufvudsakligast Åbo slott.
    Åbo Tidningar nro 71
  7. 7 Till subskription anmälas: En plansch upptagande fortsätter af biskoparna i Borgå sedan 1721
    Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
  8. 8 Rec. ( Svenska Nationaldrägter af R.W. Ekman. Sverige.
    Åbo Underrättelser nro 32
  9. 9 Till resp. prenumeranter på Finland, framställt i teckningar.
    Helsingfors Tidningar nro 48
  10. 10 Rec. L. Besök ps. boklådan. Panorama öfver Sverge.
    Ilmarinen nro 101
  11. 11 Af texten till Finland framställdt i teckningar, arbetet utlofvas med. det första.
    Helsingfors Tidningar nro 1
  12. 12 S.E. Literaturöfversigt. (Vyer af Helsingfors och dess omgifningar, lithografierade och utfgifna af F. Liewendal. H:fors 1851, 1852.)
    Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
  13. 13 Med anf. af i H.T. nr 40. Finland framstäldt i teckningar , om utdelandet af slutet.
    Ilmarinen nro 47
  14. 14 Nytt i bokh. Finland framställdt i teckningar.
    Åbo Underrättelser nro 57
  15. 15 Tolf vyer af Åbo stad äro att förvänta.
    Finlands Allmänna Tidning nro 205
  16. 16 Rec. Vyer af Åbo, tecknade efter naturen af J. Reinberg.
    Åbo Tidningar nro 96
  17. 17 Vyer af Åbo, tecknade efter naturen och lithografierade af J. Reinberg, utkommit
    Åbo Underrättelser nro 96
  18. 18 Vyer af Åbo, af S. Reinberg, äro utkomna i bokh.
    Helsingfors Tidningar nro 102
  19. 19 Vyer af Åbo hafva god af sättning
    Åbo Underrättelser nro 101
  20. 20 Vyer af Åbo i bokh.
    Morgonbladet nro 99