1. 1 Muistutuksia. Suomi osotettu Kuvituksissa. (Suometar huomauttaa selityksen näihin kuviin olevan ainoastaan ruotsalainen, ja moittii ettei suomenkieltä ole käytetty sen rinnalla.)
  Suometar nro 48
 2. 2 Panorana öfver Helsingfors
  Helsingfors Tidningar nro 101
 3. 3 Kirjapainosta ilmestynyt Kuvaus Helsingin kaupungista , kirj. Herra Beradtson ruotsin kielellä.
  Suometar nro 52
 4. 4 Rec. Svenska Planchverk. Europeiska Nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter. Texten bearbetad af L. Westerdahl Phil. Magr. Plancherna litogr. af C.A. Dahlström St:holm 1848.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 1
 5. 5 Rec. Svenska Planchverk. Nordamerikas Indianer, skildrade af C. Catlin. Öfversättning St:holm 1846-48.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 1
 6. 6 Af Finland, framstäldt i teckningar äro häft 25-27. utkomna. Texten behandlar hufvudsakligast Åbo slott.
  Åbo Tidningar nro 71
 7. 7 Till subskription anmälas: En plansch upptagande fortsätter af biskoparna i Borgå sedan 1721
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 8. 8 Rec. ( Svenska Nationaldrägter af R.W. Ekman. Sverige.
  Åbo Underrättelser nro 32
 9. 9 Till resp. prenumeranter på Finland, framställt i teckningar.
  Helsingfors Tidningar nro 48
 10. 10 Rec. L. Besök ps. boklådan. Panorama öfver Sverge.
  Ilmarinen nro 101
 11. 11 Af texten till Finland framställdt i teckningar, arbetet utlofvas med. det första.
  Helsingfors Tidningar nro 1
 12. 12 S.E. Literaturöfversigt. (Vyer af Helsingfors och dess omgifningar, lithografierade och utfgifna af F. Liewendal. H:fors 1851, 1852.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 13. 13 Med anf. af i H.T. nr 40. Finland framstäldt i teckningar , om utdelandet af slutet.
  Ilmarinen nro 47
 14. 14 Nytt i bokh. Finland framställdt i teckningar.
  Åbo Underrättelser nro 57
 15. 15 Tolf vyer af Åbo stad äro att förvänta.
  Finlands Allmänna Tidning nro 205
 16. 16 Rec. Vyer af Åbo, tecknade efter naturen af J. Reinberg.
  Åbo Tidningar nro 96
 17. 17 Vyer af Åbo, tecknade efter naturen och lithografierade af J. Reinberg, utkommit
  Åbo Underrättelser nro 96
 18. 18 Vyer af Åbo, af S. Reinberg, äro utkomna i bokh.
  Helsingfors Tidningar nro 102
 19. 19 Vyer af Åbo hafva god af sättning
  Åbo Underrättelser nro 101
 20. 20 Vyer af Åbo i bokh.
  Morgonbladet nro 99