1. 1 Wastaus hra J. Ahrenhergille sen johdosta, minkä hän juhla lehdessä Lönnrotin-päivän kunniaksi puhuu sen kuvanveistäjän nimestä, Joka ensimmäisenä teki Wäinämöisen kuvan.
  Waasan Lehti nro 48
 2. 2 Rec. -t-. ( Från hafvets strand. Poetiskt album. Ekenäs 1882.)
  Vestra Nyland nro 51
 3. 3 Utkom. Elias Lönnrot. Ett minnesblad d.9 apr. 1882.
  Morgonbladet nro 81
 4. 4 G.W. Edlund. (Wastaus muistutuksiin ruotsal;ta juhlalehdestä: Elias Lönnrot )
  Uusi Suometar nro 94
 5. 5 Om den för Lönnrotsfesten utgifna tidninen
  Helsingfors Dagblad nro 95
 6. 6 Utkom. Finska studentkårens album, tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde dagen af hans födelse 18 9/4 82.
  Helsingfors Dagblad nro 96
 7. 7 Rec. Ptr. Svenska studentalbumet. (Till .E. Lönnrots minne.)
  Helsingfors nro 98
 8. 8 Utkom: Verdanai. Strödda Blad af svenske Finländare.
  Borgåbladet nro 100
 9. 9 E. Pa wo-Kallio. (Hra G. W. Edlundin toin. ruotsal:n ja suomal:n Elias Lönnrot lehtien paperin erilaisuudesta muistutus.)
  Uusi Suometar nro 101
 10. 10 Åtgången af studentkårens Lönnrots-album.
  Hufvudstadsbladet nro 101
 11. 11 Studentkårens Lönnrots-album har haft en hastig åtgång.
  Helsingfors Dagblad nro
 12. 12 Korresp. (St. Michel. Anf:. studentkårens svenska Lönnrots-album.)
  Helsingfors Dagblad nro 117
 13. 13 Minnesblad af Gustaf Adolf utkom., porträtt tecknadt af A. Edelfelt.
  Hufvudstadsbladet nro 258
 14. 14 Utkom: Julqvällen utgifven af publicistklubben i Sthlm.
  Helsingfors nro 299
 15. 15 Rec. Literatur. Verdandi. Strödda blad af svenska finländare.
  Morgonbladet nro 300
 16. 16 Literatur. Till minne af Gustaf Adolfs festen i Tyskland 1882. Af -gf- Sthlm 1882.
  Helsingfors Dagblad nro 325
 17. 17 Utkom: Från hafvets strand. Poetiskt album.
  Helsingfors Dagblad nro 343
 18. 18 Rec. O-o. Literatur. Svensk kalender.
  Helsingfors Dagblad nro 355
 19. 19 Rec. Literatur. (Lännetär. Album utgifvet af vestfinnar.)
  Morgonbladet nro 2
 20. 20 Rec. Literatur. (Verdandi. Strödda blad af svenska finländare.)
  Nya Pressen nro 8