1. 1 Rec. -rg. Literatur. Fornnordiska sagor i svensk bearbetning af A.U. Bååth. Illustr. af Jenny Nyström. Sthlm 1886.
  Nya Pressen nro 347
 2. 2 Rec. R.H-g. Literatur. Svenska barnvisor och barnrim af Johan Nordlander. Stocknolm 1886.
  Helsingfors Dagblad nro 56
 3. 3 Rec. Barnliteratur. Barnnmat. Sthlm 1887.
  Nya Pressen nro 335
 4. 4 Rec. Barnliteratur. Till barnens fröjd. Borgå 1887.
  Nya Pressen nro 335
 5. 5 Rec. Böcker för barn och ungdom. Under syrenerna af L.M. Aleott. Sthlm 1887.
  Nya Pressen nro 343
 6. 6 Rec. Böcker för barr. o. ungdom. Genom stepper o. snöfält af Louise Pichler Sthlm 1887. Jorden rundt tre gånger af M. Meiszner Sthlm 1887.
  Nya Pressen nro 343
 7. 7 Litteraturöfversikt. (Från vikingatiden. Ny följd fermenriska sagor i svensk bearuetning af A.U. Bååth.)
  Helsingfors Dagblad nro 238
 8. 8 Litteraturöfversikt. (Linnea, en saml. sagor, berättelser och poemer för barn af Onkel Adam, Z. Topelius, Lea m.fl.)
  Helsingfors Dagblad nro 244
 9. 9 Barn- och ungdomslitteratur. (August Strindberg. Blomstermålningar och Djurstycken.)
  Helsingfors Dagblad nro 264
 10. 10 Barn- och ungdomslitteratur. (Panorama och Cirkus. Hfors.)
  Helsingfors Dagblad nro 264
 11. 11 Barn- och ungdomsliteratur. (Den lilla vilden af kapten Manyat. Öfvers.)
  Helsingfors Dagblad nro 264
 12. 12 Rec. C. A. Wetterberg. Ny svensk litteratur. Linnea. En samling sagor, berättelser och poemer af Onkel Adam, Z. Topelius m.fl. med illustr. af Jenny Nyström. Sthlm.
  Östra Finland nro 277
 13. 13 Rec. Ny svensk litteratur. Nya svenska barnbiblioteket saml. Originalberättelser af v. Hofstén, Math. Langlet och Laura Fitinghoff ned illustr. af Jenny Nyström. Sthlm.
  Östra Finland nro 277
 14. 14 Rec. (C.A. Wetterberg.) Julliteratur för barn. (Linnea. Af Onkel Adam.)
  Åbo Underrättelser nro 341
 15. 15 Rec. Julliteratur för barn. (Nya svenska barnbiblioteket. Berättelser af J.C.v. Hoffsten, M. Langlet och L. Fitinghoff.)
  Åbo Underrättelser nro 341
 16. 16 Rec. Böcker för barn och ungdom. (Kapten Hatteras, äfventyr af J. Verne.)
  Nya Pressen nro 346
 17. 17 Rec. Socker för barn och ungdom. (Tom Browns skollif.)
  Nya Pressen nro 346
 18. 18 Rec. Böcker för barn och ungdom. (Jorden rundt trenne gången. Af H. Meiszner.)
  Nya Pressen nro 346
 19. 19 Rec. Böcker för barn och ungdom. (Elefantjägaren af A. Born.)
  Nya Pressen nro 346
 20. 20 Rec. Böcker för barn och ungdom, (Kamrater af Edmondo de Amicis.)
  Nya Pressen nro 346