1. 1 Bitar af Reseminnen. Rustika-tillegnade af Metropolitanus. En schweitzisk nationalfest. I.
  Papperslyktan nro 16
 2. 2 (Bref fr. Zürich i seminarie frågan.) A.N.
  Åbo Underrättelser nro 137
 3. 3 Bornfesten i S:t Gallen. (Bref från en landsm.)
  Borgåbladet nro 38
 4. 4 Bref ifrån Schweitz. II. (Om skolväsendet i allmänhet.) O.W-nen
  Helsingfors Tidningar nro 77
 5. 5 Omituisia matkamuistelmia. (Schweiz. Zürichin ulkomuoto. Keinollisuus. Maaviljelys ja karjanhoito.)
  Otawa nro 21
 6. 6 Småbref från Schweiz. (Schaffhausen. Edsförbundets skjutfest.)
  Helsingfors Dagblad nro 165
 7. 7 Småbref från Schweiz. (Vingårdsfesten i Vivis.)
  Helsingfors Dagblad nro 187
 8. 8 Småbref från Schweiz. (Om minnesvårdar. Invigning af monumentet öfver Winkelried. Milisen, uniformer.)
  Helsingfors Dagblad nro 266
 9. 9 Lokaliserad fri öfversättning af ett babyloniskt tal, hållet i Schweiz.
  Åbo Underrättelser nro 134
 10. 10 Bref om Schweiziska förhållanden. II. (Industri. Skogsprodukter.) t-r.
  Helsingfors Dagblad nro 9
 11. 11 Småbref från Schweiz. (Preststriden mot den irrläriga pastor Vogelin är slutand. En uanärande religionsförföljelse.) Zürich d. 19/XII. 1865.
  Helsingfors Dagblad nro 25
 12. 12 Helsingfors d. 16 Mars. Småbref från Schweiz. Det vetenskapliga lifvet. Folkskoleväsendet. Tekniskt institut.)
  Helsingfors Dagblad nro 63
 13. 13 Småbref från Schweiz. (Tekniskt-läroverk afdelningar o. undervisning, underhålls kostnader.)
  Helsingfors Dagblad nro 64
 14. 14 (Från Lemansjöns strand. Geneve. Det religiösa lifvet. Litt:séancer. Vetenskapen. Skönkonst.) G.F.
  Helsingfors Dagblad nro 145
 15. 15 H-fors den 6 Sept. (Från Medelhafuets kust. Resan fr. Schweiz beskrifning af naturen. Religionen. Folket.) G.F.
  Helsingfors Dagblad nro 207
 16. 16 H-fors, d. 17 Nov. Bref om schweiziska förhållanden. V. (Ang. de olika språken) -t-r.
  Helsingfors Dagblad nro 269
 17. 17 Bref om schweiziska förhållanden. IV. (Om matrielt välstånd o. underhåll af armé.) -t-r
  Helsingfors Dagblad nro 273
 18. 18 Zurich. Ur ett bref från en landsman.) (Om förslagen att motverka ... i landet förordas export af slöjdalster. Om export af gatläggningsmaterial från Finland till P:burg.
  Helsingfors Dagblad nro 247
 19. 19 Resebref från Schweiz i H.D. i går.
  Helsingfors Dagblad nro 216
 20. 20 Konstikkaita kelloja. (Neuchatelissa.)
  Pääskynen nro 7