1. 1 I. Kirjeitä Ulkomaalta. XXVI. (Budapest. Vielä Tonavan järjestämisestä. Tyhjäksi mennyt avaus-juhla. Varoituksia virran ennen-aikaista laskemista vastaan. Insinörein ylimielisyys ja omaan viisauteenssa luottaminen.) A.
  Uusi Suometar nro 49
 2. 2 II. Kirjeitä Ulkomaalta. XXVII. (Budapesti. Muutamia mietteitä niiden johdosta. Pyhä Tapani ja Unkarin valtiolaitoksen perustaminen.) A.
  Uusi Suometar nro 53
 3. 3 II. Kirjeitä Ulkomaalta. XXVIII. (Budapest. Kolmas aikakausi. Turkkilaisvalta. Uskonon-sortoa. Siebenburgenin ruhtinaat. Turkkilaisten kukistaminen. Salaliittoja ja kapinoita. Szathmarin rauhanteko. Unkarin kieli ja kirjallisuus näihin aikoihin.) A.
  Uusi Suometar nro 56
 4. 4 II. Kirjeitä Ulkomaalta. XXIX. (Budapest. Unkarilaisten vastustus yleistä reaktionia vastaan tämän vuosisadan alkupuolia.) A.
  Uusi Suometar nro 59
 5. 5 II. Kirjeitä Ulkomaalta. XXX. Budapest. (Reaktionin yhdistyminen slavilaisten kanssa. Unkarinkielinen valtio-istuinpuhe 300 vuoden perästä.)
  Uusi Suometar nro 60
 6. 6 I. Kirjeitä Ulkomaalta. XXXI. (Budapest. 1848 vuoden valtiopäivät. Ensimmäinen Unkarin ministeristö. Uusia lakeja. 1848 ja 1849 vapaus sota. Kuningas pannaan pois viralta.)
  Uusi Suometar nro 63
 7. 7 Utdrag ur ett bref från Wien af d. 17 Nov. sistt. år. (Med anledning af Kompositören Mendelsohns död.)
  Åbo Tidningar nro 3
 8. 8 Utdrag ur ett bref ifrån D:r Otto Hjelt dateradt Wien den 7 nov. 1857. Seufferts klinik, sjukdomsfall o. behandling. Middeldorpfs Galvano kaustik.)
  Notisblad för läkare och pharmaceuter nro
 9. 9 Skildringar från Ungern, u. (Folkundervisningen. Litt. o. univ. studier. Tidn. pressen och betydelse, förnämsta organer Journalisternas o. fina hederskänsla.)
  Helsingfors Dagblad nro 6
 10. 10 Kynäelmiä Unkarinmaalta. Pestissä 31 p. touk. 1866. Nykyisistä valtiollisista, varallisista, kansallisista ja kirjallisista oloista. O.B.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 6
 11. 11 Matkamuistelmia Unkarista ja Galiziasta. Matka Pestistä Kassaan. Haavotetut Rakoczymarssi. Unkarin kylät. Tokaxjeri. Matka Kassasta Bachniaan. Seudun luonto. Slovakit. Mustalaiset. Juutalaiset. Bartfeldin kylpypaikka. O.B.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 11
 12. 12 Matkamuistelmia Unkarista. Matkustus höyrylaivassa Wienistä Pestiin. D.B.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 11
 13. 13 Matkamuistelmia Unkarista. II. Käynti Csakwarassa ja Zárissa. O.B.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 12
 14. 14 Resebilder. (Beskrifning öfver staden Prag.)
  Åbo Underrättelser nro 151
 15. 15 Wiener-bref. I. (Kyrkomusik. Protestantiska gudstjensten. Ang. besättande af kyrkotjänster. Om orgelnisttjänster.) X.
  Helsingfors Dagblad nro 302
 16. 16 Unkarin sanomakirjallisuus.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 3
 17. 17 Kirjallisia tietoja. (Filosofiallinen kongressi Pragissa 1868.) Th.R.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 9
 18. 18 Wienerbref. III. (Sångföreningar.) X.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 19. 19 En resa i Ungern. I. (Raab juli 1872. Resan från Pest Furstprimas-sätet Gran. Raab med dess kloster. De andliga ordnarne i Ungern. Skolväsendet.)
  Morgonbladet nro 210
 20. 20 En resa i Ungern. IV. (Pest. Ungerska sånger. Staden Kanizsa, marknad. Natur skildringar. Jordbruket. Byggnader i Pest. Ungarnes sympatier för Finland.)
  Morgonbladet nro 218