1. 1 (Insändt.) Något om Holländarnes landthushållning, hvilket äfven hos oss kan vara af vigt att känna.
  Teknologen nro 12
 2. 2 (Insändt). Fattigkolonierna i Holland och Belgien. S-n.
  Åbo Tidningar nro 91
 3. 3 Söder om Östersjön. 25. Brüssels petsarna.
  Helsingfors Tidningar nro 12
 4. 4 Echo fr. stora verlden. (Fr. Belgiens teatrar.) E.N.
  Hufvudstadsbladet nro 19
 5. 5 Echo från stora verlden. (Storartade nationalfester i Nederländerna med anl. af trehundrade årsdagen af första segern vid Brielle 1572.) E.N.
  Hufvudstadsbladet nro 101
 6. 6 Ett besök i sandstens grufvorna vid Maastricht. Jeppe
  Vikingen nro 9
 7. 7 På fremmande botten. (Antwerpen. Stadens monument och bygnader. Målarena Rubens o. Van Dyck. Museerna. Jules Favres föredrag om Jeanne dArc.) -t-t.
  Helsingfors Dagblad nro 121
 8. 8 Bref från Belgien. (Spaa. Väderleken. Politik om Belgien.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 181
 9. 9 Bref från Belgien. (Spaa. Katolikernas fordringar. Festlighet för tyske kulturministern. Falk. Spelbamken i Spaa upphört. Naturen. Om kungen af Belgien.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 182
 10. 10 Minnen från Tresekular festen i Leyden. VII. W.L.
  Helsingfors Dagblad nro 116
 11. 11 Festdagar i Gent. (Bref från en landsman.) (Nationen firar 300 års fest sedan den märkliga akten De pacification van Gent blef undertecknad.) P.
  Helsingfors Dagblad nro 258
 12. 12 Belgiasta. (XII. Antverpi. Lintunäyttely. Juhlat ennen paastoa. Antverpin hautausmaa. Lapsien myrkytys uskonnollisesta kiihkosta.) J.H.E.
  Päivälehti nro 41
 13. 13 Bref från en resa. XV. (Amsterdam. Innehåll: Holland. Land och stad. Den holländska konsten. Utrecht: domen, museer.) E.A-n.
  Morgonbladet nro 229
 14. 14 Bref från Belgien. (Till F.A.T.) (Politiska betydelsen af konungaparets besök Berlin. Damernas toilett smakfull. Karneval i dåliga tider.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 69
 15. 15 Bref från Belgien. (Kungligt bröllop. Sammanställning på Themsen. Jubileum i Bruxelles.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 220
 16. 16 Bref från Belgien. (Dam öfver bedragare vid belgiska banken. Teaterhändelse.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 298
 17. 17 Bref till Morgonbladet. Brussei. (Banktjufuen TKint Roodenbeke, ertappad.)
  Morgonbladet nro 273
 18. 18 Minnen från Belgien. I. Af E.F. (Samhälle. Håflif. Uppfostran.)
  Uleåborgs Tidning nro 11
 19. 19 Minnen från Belgien. II. (Pressen. Folkbildningen.)
  Uleåborgs Tidning nro 14
 20. 20 Tvåtusen fot under jordytan. (Korresp. till Ö.F. Charleroi i Belgien. (Besök i en stenkols grufva.) Hj.L-n.
  Östra Finland nro 124