1. 1 Ins.) (Förändrade afgifter för torrdockan i Liverpool.
  Åbo Posten nro 139
 2. 2 Processen mot Parnell och hans gelikar. (Bref af H:fors Dagbl:s korr.) (London. Den irländska frågan.) s.i.
  Helsingfors Dagblad nro 313
 3. 3 Tidnings fabriker. (Bref af H:fors Dagblads korr.) (Beskrifning öfver tidningstryckerierna i London.)
  Helsingfors Dagblad nro 326
 4. 4 Bref från England. (London. Ang. bekväm kommunikation mellan England o. Frankrike. Inkomst t. statskassan fr. ... af peruker.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 206
 5. 5 Bref från London. (Fr. F.A.T:s korr.) (Den djerfve simmaren kapt. Webb. Prinsen af Waels resa. Engelska konfliten m. China, skeppsbrott. Bergs olycka, den gamle lord Russel; californiska bankens storartade bankrutt.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 226
 6. 6 Bref från England. (Fr. F.A.T. korr.) (London. Prinsens af Wales afresa t. Indien. Poletik. Religiösa rörelser på Irland.) E.
  Finlands Allmänna Tidning nro 237
 7. 7 Bref från England. (Från F.A.T:s korr.) (Prinsessan af Wales m. barn tillbringar jul o. nyår i Köpenhamn om Gladstone. Ang. vapen leverans t. Kina. Öfvergång t. katolska läran. Om lordmayorns banket.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 269
 8. 8 Bref från England. (Fr. F.A.T:s korr.) (Politik. Ryska regeringen låter bygga dveka fr. varfvet i Nikolajew. Orangisfören: årsfest.) E.
  Finlands Allmänna Tidning nro 277
 9. 9 Bref från norra England. (Till Å.U.) (Newcastle. Den irländska frågan. Engelsk nordpols expedition. Olyckshändelse på sjön: ångaren Bengores undergång.) A¿g.
  Åbo Underrättelser nro 42
 10. 10 Bref från norra England. (Till Å.U.) (Newcastle. Ett brottmål i London. Nihilister i England. Kostnaderna för brittiska krigsmakten till lands och sjöss. Afrättningarna i Afganistan. De irländska agitatorerna. Undersökningar om olyckan vid Tay-bron. Öfverste Synges äfventyr i Turkiet.) A¿g.
  Åbo Underrättelser nro 70
 11. 11 Bref från norra England. (Till Ä.U.) (Newcastle. Berättelse om en exentrisk dam, grefvinnan Amelia Raclyffe. Fallissement af distriksbanken i Hull. Offenbachs Madame Favart.) A--g.
  Åbo Underrättelser nro 75
 12. 12 Bref från norra England. (Till Å.U.) (Newcastle. Upplösningen af parlamentet. Mr Gladstone i Skottland. Kapprodden mellan Oxford och Cambridge. Något om giftermål och giftermåls agenter) A--g.
  Åbo Underrättelser nro 87
 13. 13 Bref från norra England. (Till Å.U.) (Newcastle. Gladstone premierminister. Landets glädje deröfver. Det nya kabinettet. Prinsessan Fredrikas af Hanover bröllop.) A¿g.
  Åbo Underrättelser nro 122
 14. 14 Bref från norra England. (Till Å.U.) (Newcastle. Orsaken till Tory partiets stora nederlag. Strike bland jernarbetarena i norra England. Hvartill Great Eastern framdeles kommer att användas.) A--q.
  Åbo Underrättelser nro 135
 15. 15 Bref från norra England. (Till Å.U.) (Newcastle. Sommarkapplöpningen. Söndagsskolans hundra års minne. En parlamente scen för 50 år sedan. Tichborneprocessen. Metodistpresten Cowell uppfunnit medel mot drunkning.) A-q.
  Åbo Underrättelser nro 183
 16. 16 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Lord Wiftd.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 264
 17. 17 Vid lord Beaconsfields bår. (Bref till A.B. från en tillfällig korresp.)
  Helsingfors Dagblad nro 134
 18. 18 Helsingfors den 19 juni. Oriligheterna på Irland. Bref till H.D. (London. Jordbillen gått i genom vid parlamentet; men med lagens verkställighet uppskjuter missnöje på Irland.)
  Helsingfors Dagblad nro 163
 19. 19 Sålda hustrur. (Bref till H.D.) (Seder och bruk i England.) u.r.
  Helsingfors Dagblad nro 163
 20. 20 Bref från England. (Till Mbl.) Något om annonser i England. Adi
  Morgonbladet nro 183