1. 1 Gyldendalska bokhandeln. (Från Finlands Kristiania korrespondent.) (Bokhandelns historia.) H.H.
  Finland nro 108
 2. 2 Om förekomsten af guld i Finmarken skrifves från Norge.
  Åbo Underrättelser nro 16
 3. 3 Guldletningar i norska finnmarken.
  Åbo Underrättelser nro 173
 4. 4 Kirje Ruijasta. (Wesisaaresta. Kevätpyytö. Kalain hinnat.) -k-o.
  Kaiku nro 47
 5. 5 Kristiania bref. (Turisttrafiken i Norge. Stortinget. Teater. Musik.) H.H.
  Finland nro 133
 6. 6 Bref från Kristiania. (Politisk öfverblick.) H.H.
  Finland nro 180
 7. 7 Bref från Norge. (Ministéren Sverdrup.) H.H.
  Finland nro 256
 8. 8 Bref från Norge. (Kristiania teater.) H.H.
  Finland nro 257
 9. 9 Bref från Norge, Kristiania. ( Albertines författare. G. af Geijerstams besök och sedlighets frågan.) H.H.
  Finland nro 276
 10. 10 Hvad en spana kan duga till. (Resebref till Dagbladet från Kristiania.) (En utställning af arbeten gjorda af hyfvebyrån) Turist
  Helsingfors Dagblad nro 163
 11. 11 Bref från Kristiania. (Partiställningen vid stortingets öppnande. Ministeriella pressorgan.) I. II. J. Kj.
  Hufvudstadsbladet nro 47
 12. 12 Bref från Kristiania. (Politisk krönika.) J.K.
  Hufvudstadsbladet nro 125
 13. 13 Norska förhållanden. (Johan Sverdrups politiska tal i Lillehammer. Norsk parlamentarism.)
  Hufvudstadsbladet nro 180
 14. 14 Bref från Kristiania. (Missnöjet med ministéren. Kränkning af yttrande friheten. Arbetarne o. elementarundervisningen.) I.K.
  Hufvudstadsbladet nro 236
 15. 15 Bref från Kristiania. (Ministerkrisen. Kr. Kroghs bok Albertine .) J. Kj.
  Hufvudstadsbladet nro 249
 16. 16 Bref från Kristiania. (Ministärens anseende. Sedligheten. Kvinnosaken.) J. Kj.
  Hufvudstadsbladet nro 283
 17. 17 Kirje Vesisaaresta (Kalastus. Amerikaan meno. Uskon lahkoja.) Timo Tuulijainen.
  Kaiku nro 56
 18. 18 Bref från Kristiania. Från N. Pr:s korresp. (Julfirandet. Bokmarknaden.)
  Nya Pressen nro 11
 19. 19 Bref från Kristiania. (Från N. Pr:s korrespondent) (Tidningarna o. Chr. Kroghs bok Albertine .)
  Nya Pressen nro 33
 20. 20 Bref från Kristiania. (Från Nya Pressens korrespondent.) (Socialistföreningen. Stortinget.)
  Nya Pressen nro 62