1. 1 Till red. af Morgonbl. III. Stockholm. Vid Döbelns graf.
  Morgonbladet nro 207
 2. 2 Matkamuistelmia Ruotsista. (I. Hofgårdin maaviljelys ja rakennukset. Mejeri.) (forts.)
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 116
 3. 3 Matkamuistelmia Ruotsista. I. (Hofgårdista. Työväen rakennuksia. Palvelusväen Palkkakassa. Vasikkain ruokinnasta. Kansakoulu. Huvit. Valtiopäivämiehen valitseminen toiseen kammariin.)
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 119
 4. 4 Matkamuistelmia Ruotsista. III. (Sköfdeen kaupungissa. Elämä-kallis. Jönköping. Alnarpin maaviljelysopiston.) D.T.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 121
 5. 5 Kirjeitä Ulkomaalta. I. Ruotsista. (Valtiopäivästä.) Jukka
  Uusi Suometar nro 66
 6. 6 Bref från Sverige. (Fr. Vikigens korresp.) Sthlm. Allt för fosterlandet å Kongl. Dram. teatern. Riksdagens debatter. Fr. den literäraverlden.)
  Vikingen nro 21
 7. 7 Visby. Ett reseminne af F. (Om lifvet vid badorten, gamla ruiner.)
  Vikingen nro 23
 8. 8 Bref från SVerige. (Fr. Vikingens korresp.) (Om riksdagen o. norska stortinget, tvisteheter vid desamma. Ang. banklån. Literära nyheter. Teatern.)
  Vikingen nro 42
 9. 9 Bref från Sverige. (Allm. penningeställningen. Sevallabanan.) Picus
  Åbo Underrättelser nro 3
 10. 10 Bref från Sverige. (Politik, riksdagsmannavalen. Förbrytelse mot polisförfattningen.) Picus
  Åbo Underrättelser nro 5
 11. 11 Bref från Sverige. (Riksdagsmannavalet. Tulluppbörden. Hvad Jernvägarne inbringat staten. Väderleken.) Picus
  Åbo Underrättelser nro 9
 12. 12 Bref från Sverige. (Från riksdagen. Aktiesvindeln o. finansiella företag. Väderleken.)
  Åbo Underrättelser nro 19
 13. 13 Bref från Sverige. (Carlsbalen å kungliga slotter. Fr. riksdagen. Det Gernandtska lotterimålet. Ett ohyggligt mord. Väderleken.) Picus
  Åbo Underrättelser nro 27
 14. 14 Bref från Sverige. (Fr. riksdagen. Stenkols bolagen i Skåne. väderleken.) Picus
  Åbo Underrättelser nro 44
 15. 15 Bref från Sverige. (Sthlm. Fr. riksdagen, konstitutionsutskottet.)
  Åbo Underrättelser nro 50
 16. 16 Bref från Sverige. (Sthlm. Fr. Riksdagen, friköpnings- o. legningsrätten för bevärningsskyldige. Om stenkols grufvor i Skåne.) Picus
  Åbo Underrättelser nro 60
 17. 17 Matkahavannoita Ruotsista. (Kansakoulukokous Westergötlannissa; pikkukouluista.)
  Ilmarinen nro 59
 18. 18 Stockholms-bref. (Från Morgonbladets korresp.) (Flyttningstiden inne. Kroppsarbetares dagspenning. Bostadsbrist. Om Skandinaviska Kreditaktiebolagets nya hus. Skådespelerskan M. v. Dolcke skall träda i spetsen för ett eget sällskap. Damorkesterns konsert. Teatrar.)
  Morgonbladet nro 233
 19. 19 Stockholms-bref. (Från Morgonbladets korresp.) (Besök i konstföreningens galleri. Hr Nordlings taflor. Sångerskan fru H. Willmans konsert. Skådespelet Pastorsad. junkten gafs på dram. teatern.)
  Morgonbladet nro 248
 20. 20 Stockholms bref. (Från Morgonbladets korresp.) (Om de värfvade regementerna. Representationerna å Nya teatern och dramteatern i Stockholm.)
  Morgonbladet nro 257