1. 1 Minnen från Sverige och Danmark. (Utdrag ur bref från en resande landsman.) (Thorwaldsens museum.) C.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 6
 2. 2 Korrespondens från Sverige. (I Danmarks och Norges politik.) E.
  Barometern nro 11
 3. 3 Matkamuistelmia. (Ruotsin ja Norjan yhteys.) E.
  Hämäläinen nro 33
 4. 4 Bref t. mina vänner i landsorten. (Ang. hrr Wasastjernas o. Lekwes. berätellse öfver smalspåriga jernvägar i Sverige o. Norge.) Nisse
  Helsingfors Dagblad nro 90
 5. 5 Sommardagar i Skandinavien. 5. Djeflar i min själ Kr.
  Åbo Underrättelser nro 145
 6. 6 Sommardagar i Skandinavien. 18. På Excellensen Toll. Kr.
  Åbo Underrättelser nro 189
 7. 7 Sommardagar i Skandinavien. 19. Naturligtvis i Tivoli. Kr.
  Åbo Underrättelser nro 195
 8. 8 Sommardagar i Skandinavien. 20. Rödgröd med Flöde. 21. Dyren. Kr.
  Åbo Underrättelser nro 196
 9. 9 Sommardagar i Skandinavien. 22. Sal: Pred. X.17. Kr.
  Åbo Underrättelser nro 198
 10. 10 Tryckfel i n:r 196. 13. sp. sommar dagar i Skandinavien.
  Åbo Underrättelser nro 201
 11. 11 Reseminnen från Sverge och Norge. Af Kitty. (forts.)
  Nya Pressen nro 239
 12. 12 Sverige-Norge och krigsutsigterna. (Korrespondens till H:fors Dagblad.) Sverige- Norges neutralitet. Rykten. Officiosa väderläggningar. Sveriges forsvar. Rustningar. Neutralitets anslag.
  Helsingfors Dagblad nro 103
 13. 13 Ångköken i Stockholm och Kristiania. (Resebref till N. Pr.) Ptr.
  Nya Pressen nro 218
 14. 14 Genom Jemtland till Trondhjem. (Resebref till H.D. af Toto.)
  Helsingfors Dagblad nro 107
 15. 15 Skandinavisk revy. III. Norska rättsförhållanden och juryn. Skandinavisk politik ur tysk synpunkt. R.B.
  Helsingfors Dagblad nro 65
 16. 16 Ett och annat om Danmarks och Sverges hästafvel. (Af G.R:s.)
  Nya Pressen nro 237
 17. 17 Från Allmänheten. (Beriktigande i anl. af F.W.L:s Reseintryck från Skandinavien , som ingått i V.N.)
  Vestra Nyland nro 74
 18. 18 Reseskizzer från Skandinavien. III. (Köpenhamn. Färden fr. Kristiania. Folkfestfiskarfest i närheten af Sandfjordens badort. Om expositionen. Nya byggnader. Amagerdrägten. Landtb. mötet i Malmö.) C.
  Vikingen nro 61
 19. 19 Kirjeitä Savolle. (Rautatiematka Tukholmasta Malmön kaupunkiin. Tanskalaisista.) M.K.
  Savo nro 84
 20. 20 Reseanteckningar fr. Sverge o. Danmark. (Af E. Rs-.) (Nötboskap.)
  Nya Pressen nro 260