1. 1 Ett och annat från vida verlden. (Statshemligheters bevarande och nyhetsväsendet i Konstantinopel, stämningen efter fredsslutet. I Tyskland: kejserligt bröllop. Piux IX:s val, regering, påfliga seder och bruk.)
  Helsingfors Dagblad nro 44
 2. 2 Ur en sjömans resealbum. (Skizzer för H:fors Dagbl. af -k-r-k.) VI. Det gamla och det nya stå öga mot öga. Finska skeppet Runsala afrest från Hamburg. Offentliga bönestunder till sjöss. Färden öfver Atlanten. Kapten B:s dåliga bemötande mot sitt folk.)
  Helsingfors Dagblad nro 184
 3. 3 Ur en sjömans resealbum. (Skizzer för H:fors Dagbl.) Af -k-r-k. (I London Dock. Resan på barkskepp till Afrika; besättningen mönstras; nyttan af att segla på utrikes fartyg; under segel med Lady af Inverness; legenden om Eddystonesfyr.)
  Helsingfors Dagblad nro 200
 4. 4 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Om jernvägsresor.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 259
 5. 5 Veckokrönika från utlandet. (Till Å.U.) (Frimärkssamlare lära sig geografi.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 259
 6. 6 Veckokrönika från utlandet. (Teater och musik.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 273
 7. 7 Veckokrönika från utlandet. (Korresp. till Å.U.) (Antalet menniskor i verlden.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 277
 8. 8 Veckokrönika från utlandet. (Korresp. till Å.U.) (Verldsutställningen i Melbourne. Republiken San Domingos president. Viktor Hugos bok Åsnan. A. Dumas d. ä. staty i Paris. H. v. Moltkes födelsedag. Europa är Amerikas gäldenär.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 305
 9. 9 Veckokrönika från utlandet. (Korresp. till Å.U.) (Jordbäfningar i Österrike. Den internationela literära föreningens verksamhet. Dr Tanners fasta. Om Pauline Lucca o. Sarah Bernhardt. Offenbachs byst. En London klubbhistoria.)
  Åbo Underrättelser nro 319
 10. 10 Veckokrönika från utlandet (Till Å.U.) (En vigsel genom telegraf.)
  Åbo Underrättelser nro 335
 11. 11 Nach Berlin! (Blyerts aut. för tidn. Hfors.) (Afresan från Stockholm Malmö. Stralsund. Berlin. Köpenhamn.) -h- (forts.)
  Helsingfors nro 210
 12. 12 Ett och annat från vida världen. (Morganatiska äktenskap. Engelska ångaren Ceylons världsomsegling. Huru man reser i våra dagar. Resedrägten förr och nu. Araberna och engelska handelshus i London.)
  Helsingfors Dagblad nro 341
 13. 13 Matkamuistelmia ulkomaista. I. Pohjanlahden poikki. (jatk.)
  Vaasan Sanomat nro 37
 14. 14 Veckokrönika från utlandet. (En detektiv-historie.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 30
 15. 15 Veckokrönika från utlandet. (En tandläkarhistorie.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 30
 16. 16 Veckokrönika från utlandet. (Ett nytt lyse.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 44
 17. 17 Veckokrönika från utlandet. (Krigskorresp.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 44
 18. 18 Veckokrönika från utlandet. (teater). J.G.
  Åbo Underrättelser nro 44
 19. 19 Veckokrönika från utlandet. (Jamaika rom af gamla skodon.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 52
 20. 20 Veckokrönika från utlandet. (Nytt maskeradbalsmod.) J.G.
  Åbo Underrättelser nro 52