1. 1 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) IV. (1876 års britiska sjöfartslag III. - Petroleums framtid. - Höga konjunkturer. - Socker och bomull.)
  Helsingfors Dagblad nro 23
 2. 2 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) (För många helge- och för få hvilodagar för arbetaren. - Krach i Lybeck och bankkris. - Silfvermarknaden. - Jahresbericht für 1876. - Wiborgs in- och utförsel.)
  Helsingfors Dagblad nro 47
 3. 3 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) Tyskland yrkar på internationell kongress af sjöstaterna. - Nederbörd och öfversvämningar. - Onaturlig vinter. - Silfvermarknaden.
  Helsingfors Dagblad nro 58
 4. 4 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) Medelassuranspremier för fartygs-kasco i Christiania och Göteborg. - Finland i Hamburgska utställningen af mejeriprodukter.
  Helsingfors Dagblad nro 69
 5. 5 Kommersielt från utlandet. (England: Betalningsinställelse. Penningemarknad. Tyskland: Betalningsinställelse. Industri förhållanden.)
  Helsingfors Dagblad nro 294
 6. 6 Kommersiell från utlandet. (Economiste i Europa. Hr Wallenberg om tvångsadministration och om Asp Bergers konkurs.)
  Helsingfors Dagblad nro 336
 7. 7 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) Affärskrisen 1876. - II, orsaker och verkningar; medel och stundande bättring. - Förenta Staternas andel i krisen. - Jern- och stenkolsaffärerna i Tyskland.
  Helsingfors Dagblad nro 84
 8. 8 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) Modern bildning för praktiska värf. -Studieresa kring jorden från Paris. - Vesteuropeisk sockerkonvention. - Dess inflytande på sockerpriset i Finland. - Silfverpriset under jan. mars. - Jernprisen 1873 och 1876.
  Helsingfors Dagblad nro 94
 9. 9 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) Mereantilism och literatur. - Bokhandeln i Tyskland. - Leipzig dess emporium. - 5.500 tyska bokhandlare. - Literaturens alster 1875-76. - Slutsatser deraf.
  Helsingfors Dagblad nro 113
 10. 10 Kommersiella bref från utlandet. (Af H.D:s korresp.) Förläggarne. - 130 526 Centner literatur. - Trämarknaden i London.
  Helsingfors Dagblad nro 113
 11. 11 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Klara uttalanden af inbördes förhållanden kräfves. - Finlands myntreform. - Höga spanmålspriser. - Utsigt till blokad af östersjöhamnarne och finska viken. - Krigsrisker å börsen.
  Helsingfors Dagblad nro 131
 12. 12 Kommersiella bref från utlandet. (Från H.D:s korresp.) Runeberg sörjes af nordens vandrande söner. - Finska fartyg inför den nya britiska sjöfartslagen. - Finlands banks verksamhet utvidgad genom giroräkning.
  Helsingfors Dagblad nro 141
 13. 13 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbl:s korresp.) En blick på den industriella verksamheten i grefskapet Lancaster i England. - Manchester, verldsstad och köping.
  Helsingfors Dagblad nro 158
 14. 14 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbl. korresp.) Rykten om betalningsuppskof för ryske bokhandlare. - Förlusten af lif och egendom under krigen senaste tjugufem år.
  Helsingfors Dagblad nro 164
 15. 15 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Nya statslån; i Ryssland; i Tyskland. - Affärer och årsgröda.
  Helsingfors Dagblad nro 171
 16. 16 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Silfverfrågan i dess närvarande skede; nya vyer. - Rysslands orientaliska lån. - Faran af för mycket sedelmynt. - Lånsökande i Europas penningemarknad. - Affärsverksamheten stigande. - Skördeutsigter.
  Helsingfors Dagblad nro 178
 17. 17 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Litet jernvägsnytt. - Insamling för ryska sårade krigare i staden Bremen. - Kommersiell hvila för läsaren.
  Helsingfors Dagblad nro 191
 18. 18 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Engelsk kritik öfver rysk krigsföring till sjös. - Paraleller. - Fruktan för Suez-kanalens blokad af Ryssland. - Väg till bättre krigsbruk. - Engelska handelsembetets statistiska, deras nytta genom regelmässigheten o. snabbheten.
  Helsingfors Dagblad nro 191
 19. 19 Kommersiella bref från utlandet. (Från dagbladets korresp.) (Reseintryck. - London; Bankernas och bankirernas Clearinghouse I.)
  Helsingfors Dagblad nro 204
 20. 20 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Reseintryck: London, dess Bankers clearinghouse II. Checksystemet och dess framsteg i andra länder. - Slutbetraktelser.
  Helsingfors Dagblad nro 208