1. 1 Korrespondens-artikel från Australien. Sidney den 11 maj 1853. (Emigrationen till Melbourne.)
  Åbo Tidningar nro 6
 2. 2 Toimelan Elias. (Kertomuksia matkasta Sandwichin saaristosta.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 52
 3. 3 Utdrag af ett bref från en finsk sjöfarande. Sydney. Chinehas öarne. (Om guldsäkare. Beskrifning från Australien.)
  Åbo Underrättelser nro 23
 4. 4 Långväga utflykter. I. (Om öar i Australiska överlden.)
  Barnvännen nro 10
 5. 5 (Kirje hengellisissä aineissa Ipswickistä ulkomaalta.) J.Z.H-1.
  Tuntematon 1 nro 5
 6. 6 Maailman näyttely Sydneyssä. (Australiassa näyttely. Ruokatavaran hinta. Työpalkat korkeat.)
  Keski-Suomi nro 15
 7. 7 Svanström, J.F.: Kirje Australiasta. (Adelaide. Toimeen tulo. Merimiesten palkka.)
  Pohjois-Suomi nro 48
 8. 8 Australiens förenade stater. (Bref till H.D.) I. II. (Grundandet af Australiens förenta stater.) J.
  Helsingfors Dagblad nro 352
 9. 9 Bref från främmande länder. (Australien. Klimatförhållanden.) J.J-n.
  Österbottniska Posten nro 24
 10. 10 Australiasta kirjoittaa eräs suomalainen kullankaivajien oloista.
  Rauman Lehti nro 35
 11. 11 Wandringar i vida världen. 3. Nya Zeeland. (Landets kolonisering. Missionen. Klimatet. Växt- och djurvärlden.)
  Österbottniska Posten nro 22
 12. 12 Bref från Australien. (Good Wood, Adelaide. Arbetsbrist. Emigrationen stoppad. Bedrägerier.) E.R.
  Österbottniska Posten nro 22
 13. 13 Erikson, Jakob: Bref från främmande länder. (Från Nya Zeeland. Finnarnes ställning. Jordras. Varning för emigration.)
  Österbottniska Posten nro 33
 14. 14 Vandringar i vida världen. 4. Australiska Arkipelagen. (Naturen. Invånarne. Kristendomens insteg.)
  Österbottniska Posten nro 35
 15. 15 Bref från främmande land. l. Från Australien. (Hungersnöd. Arbetsbrist.)
  Österbottniska Posten nro 40
 16. 16 Bref från främmande land. 2. Från Nya Zeeland. (Dålig arbetsförtjenst. Vulkaniskt utbrott.) E.J.H.
  Österbottniska Posten nro 40
 17. 17 Bref från Nya Zeeland. (Pigeon Bay. Tryckta förhållanden. Varning för emigration.) J.S.
  Österbottniska Posten nro 47
 18. 18 Emigranterna i Nya Zeeland klaga öfver dålig arbetsförtjänst.
  Hufvudstadsbladet nro 2
 19. 19 Bref från Nya Zeeland. (Finnen A. Nyqvist drunknat. Dåliga tider, ondi om arbete.)
  Österbottniska Posten nro 2
 20. 20 Från Nya Zeeland. (Pigeon Bay. Landtbruksmöte. Väderleken.) J.S.
  Österbottniska Posten nro 7