1. 1 Från en landsman i Japan. (Yokohama. Thé export. Japanesiskt barnsöl. Affärsföretag. Hushyror. Skörden. Jordbruket.)
  Borgåbladet nro 22
 2. 2 Från en landsman i Japan. (Giftas vuxna damer o. giftermåls anbud. Byn. Atami, svafver källor o. badhus.) (forts.)
  Borgåbladet nro 38
 3. 3 Från kaspiska hafvets stränder. Resebref t. H.D. af W.F. I. Till Baku.
  Helsingfors Dagblad nro 300
 4. 4 Från Amur. (Om det svära sättet att fördas. Förhållanden i landet.)
  Hufvudstadsbladet nro 115
 5. 5 Amerikalainen lähetys Syriassa. Ole valpas ja vahvista niitä, jotka kuolemallansa ovat.
  Suomen lähetyssanomia nro 4
 6. 6 Länsi-intia. (Asema, kartutaamista. Uskonnollista.)
  Suomen lähetyssanomia nro 4
 7. 7 Reseskildringar från Kaspiska hafvets stränder. Exkursionen till Asterabad. (Besök i staden Asterabad; stadens yttre, gator, omgifningar; huru persern behandlar qvinnan. Återresan till Pereval.) V.F.
  Helsingfors Dagblad nro 209
 8. 8 Reseskildringar från Kaspiska hafvets stränder. Af V.F. Exkursionen till Aschuf.
  Helsingfors Dagblad nro 215
 9. 9 Evangelisk rörelse bland Armenierna.
  Wiborgs Tidning nro 54
 10. 10 Korrespondens från Ostindien. Rangoon den 20 maj 1876. (En österbottnisk sjömans beskrifning öfver sina öden.) S.
  Österbotten nro 14
 11. 11 Fjorton dags revy. (Engelsmännen i Indien.) S.
  Hufvudstadsbladet nro 212
 12. 12 Suomalaisista Amurin maassa. (Tietoja suomalaisista Wladiwastokin kaupungissa. - Useanlaisia kansakuntia.) (jatk.) Zefanias Lohman
  Sanomia Turusta nro 74
 13. 13 En japansk skaldinna. a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 50
 14. 14 Drag ur det sociala lifvet i Japan.
  Åbo Underrättelser nro 72
 15. 15 En emigrants minnen. (Finska Amurutvandrare bolaget. Kinesiska bostäder. Färd för anskaffande af proviant. Statsrådet Furuhjelm aflidit 1871. Arbetsförtjensterna och lifvet i Nahodka.)
  Åbo Underrättelser nro 326
 16. 16 En emigrants minnen. (Finsk Amurutvandrare på återväg till Finland. Färden genom Sibirien.) (forts.) - 1877 5.XII. Å.U. n:o 331. Bref från Kina. (Englands tillämnade handelsväg och ångbåtar. Franska ångbåtarna bättre.
  Finlands Allmänna Tidning nro 99
 17. 17 Rysk expedition till Ob och Jenisej för att studera vattenkommunikationerna.
  Helsingfors Dagblad nro 83
 18. 18 Krönika. (Jernvägar, tillämnade i Asien.)
  Helsingfors Dagblad nro 244
 19. 19 Kirjeitä. (Luonto ja elämä Itä-Indiassa.) A.P.
  Keski-Suomi nro 74
 20. 20 Från Votjakernas land. Utdrag ur bref från dr. T. Aminoff Wotjakbyn Ulöngurt o. Wotjakbyn Jaksur. (Lingvistiska och etnografiska studier.)
  Morgonbladet nro 244