1. 1 (Kirje Amerikasta. Kertomus sodasta.) H.C.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 49
 2. 2 Pohjoisamerikan Etelävaltain nykyinen tila ja asema.
  Suometar nro 121
 3. 3 Ombord på Miantanamoh. (Amerikansk monitor)
  Vecko-biblioteket nro 36
 4. 4 Amerikansk kabinetts ledamot med namnet Gustavus Wasa.
  Åbo Underrättelser nro 116
 5. 5 Om kriget i Mexiko; enskildt bref af en finne.
  Finlands Allmänna Tidning nro 208
 6. 6 Mormonismen i Amerikas utrotas
  Helsingfors Dagblad nro 37
 7. 7 Bref från Amerika. Af en landsman. (Affärsmannen i Amerika. Damerna lif. Amerikanskornas uppfostran. Söndagen. Sekter. Aristokrati.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 209
 8. 8 Ihmeellinen herätyksen tuuli Pohjois-Amerikassa. (Siitä myös viime v:n 36 n:ssa)
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 30
 9. 9 Muutamia herätyksen hedelmiä Pohjois-Amerikassa.
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 31
 10. 10 New-Yorkista Pohjois-Amerikasta 3 p. helm. (Oululaisen kirjeestä) A.H-n.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 12
 11. 11 Kyrkorna i Nord-Amerika.
  Helsingfors Tidningar nro 97
 12. 12 Ett besök hos Washington Irving. Ralph Knocker.
  Åbo Underrättelser nro 12
 13. 13 Ifrån en finne i Newyork den 12 aug. 1860. (Om stadens utseende, omnibusar, park, amerikanska fruntimmer, negrer.)
  Åbo Underrättelser nro 127
 14. 14 Kaliforniasta kirjeitä.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 21
 15. 15 Andra verldar, andra vägar. (Bref t. en vän.) (Förhållanden i Amerika.)
  Helsingfors Tidningar nro 138
 16. 16 Castrén, D.: Kirje Pohjois-Amerikasta. (Calumetin ruukista. Vaikeuksia työn hankkimisessa. Suomalaisten kristilliset olot Amerikassa.)
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 22
 17. 17 Johansson, Gustaf, Längelmäeltä: Amerikasta. (Raittius vallalla. Tavat jouluna. Karjanhoito. Kansa rikasta.)
  Tampereen Sanomat nro 25
 18. 18 Eräs suomalainen kirjoittanut Amerikasta oloista ja elannoista siellä.
  Sanomia Turusta nro 31
 19. 19 Minnen från hafvet. (Egenhändiga anteckningar af en Österbottnisk sjöman.) (Resan mellan Hamburg och Philadelphia.)
  Österbotten nro 24
 20. 20 Bref från New-York. (Fr. F.A.T:s korr.) (Ang. prosessen mellan predikanten Henry Ward Beecher o. publicisten Theodor Tiltan. Arbetslösheten o. sedeläsheten.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 95