1. 1 Altain retkeltä. (Kohtaus Sofianovin kanssa. Maailman suurin hautaraunio. Sojotilainen epäjumalan kuva. Kolmas kirjakivi turanjoella.)
  Uusi Suometar nro 272
 2. 2 Altain retkeltä. (Bulanowin löydöt Uibatjoella. Kirjakallio Tubaajoella. Kuvapatsaita Uibatjoella. Castrénin kirjakivi. Pronssikauden noitakattiloita. Matka Jusjoelle. Luolakirjoitus. Matka Tomskiin.)
  Uusi Suometar nro 302
 3. 3 Krönika. (Aug. hällristningarna i Minusinsk och kostuaderna för deras undersökande.) Anders
  Wiborgsbladet nro 139
 4. 4 Uusi, tärkeä rautatieyritys. (Ob-rautatie länsi-Siperiassa.)
  Wiipurin Uutiset nro 182
 5. 5 Bref från Ryssland. Bland mordviner. G.A.
  Folkwännen nro 74
 6. 6 Muistelmia hylkeenpyynnistä Jäämeren lahdella. (Peuroilla matkustaminen. Samojeedi leiri. Vaikea yö.) -a- (jatk.)
  Hämeen Sanomat nro 25
 7. 7 Matkamuistelmia. (Odessan kaup. Laivaliike. Satama. Asukat.)
  Hämäläinen nro 36
 8. 8 Matkamuistelmia. (Odessan kaup. Laivaliike. Satama. Asukat.)
  Hämeen Sanomat nro 36
 9. 9 Niitä näitä Siperiasta. IV. Matka Minusinskiin ja siellä olo. Sisäiskuva tatarilaisjurtista Batanakovassa. (Kuvalla) (Muinaisjäännöksien tutkiminen.) (jatk.) Hj.A.
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 1
 10. 10 Aasian matkalla. Kirj. A.H.S. II. Objoella. (Permassa. Uralilla. Meno rajan yli. Tjumeniin. Siirtolaistulva, jonka tarkoituksena on Pohjoisaasian kansoittaminen.)
  Uusi Suometar nro 152
 11. 11 En kyrkoinvigning i Sibirien. (Af Georg Kennan.) (Öfvers.)
  Lördagsqvällen nro 13
 12. 12 Aasian matkalta. Kirj. A.H.S. II. Objoella. (Maanpakolaisuuteen tuomittuja viedään Siperiaan. Tobolsk kaupungista, käynti museossa. Luonto ja asukkaat Objoen varrella, heidän asunnot.)
  Uusi Suometar nro 153
 13. 13 I Baku. Vid Bröderne Nobels naftakällar.
  Wiborgsbladet nro 220
 14. 14 IX.(Från vår korrespondent i Östra Sibirien. (forts. fr. n:o 3) Amur eller staden Nikolajeffski. Ångaren Amerika. Erkebiskop Winiaminoff. Guvernör Furuhjelm. Gåfva af Erkebiskoppen. Likhet mellan tungusiskan och Finskan. Likhet med finska artsnamn. Björnar.) K.
  Åbo Underrättelser nro 4
 15. 15 II. (Från vår korrespondent i Östra Sibirien. (forts. fr. n:o 11.) Järnvägar i Förenta Staterna, jemförd med andra länder. Antal hvalfångarefartyg på Ochatska hafvet. Hvalfängst.) K.
  Åbo Underrättelser nro 12
 16. 16 Jordbäfning i Irkutsk. (Utdrag ur ett bref från hr Arthur Nordmann.)
  Helsingfors Tidningar nro 57
 17. 17 Vintern i Sibirien.
  Folkwännen nro 7
 18. 18 I Sibirien dyrhet
  Helsingfors Dagblad nro 45
 19. 19 Leipäpuu kasvaa Siperiassa.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 5
 20. 20 Jernväg i Sibirien.
  Åbo Underrättelser nro 132