1. 1 Från polytekniska utställningen i Moskwa. V. (Bref t. H.D.) (om fotografin o. fysiken)
  Helsingfors Dagblad nro 201
 2. 2 Från polyteckniska utställningen i Moskwa. (Bref t. H.D.) (Om skogshushållningen. Landthushållning.)
  Helsingfors Dagblad nro 208
 3. 3 Från polytekniska utställningen i Moskwa. (Korr. t. Dbl.) (Arkitektur.)
  Helsingfors Dagblad nro 253
 4. 4 Från polyteckniska utställningen i Moskwa. IX. Slutöfversigt. C.I.
  Helsingfors Dagblad nro 275
 5. 5 Från runoinsamlings expeditionen. II. (Insamling af trollsånger och bröllopssånger i Pääjärvi.) A.B-s.
  Morgonbladet nro 179
 6. 6 Från runoinsamlings expeditionen. II. (Sången i Olonetska guvernementet.) A.B-s.
  Morgonbladet nro 179
 7. 7 Medd. ur enskildt bref af magister I.R. Aspelin från hans forskningsresa i Ananjino by.) (Jelabuga.) (Gräfningar af fornsaker från brons- och järnålderns gränsperiod.
  Morgonbladet nro 210
 8. 8 Ett besök vid polytekniska utställningen i Moskwa. (Anteck. af en landsman under expositionstiden.) (Expositionens program, byggnader.)
  Morgonbladet nro 224
 9. 9 Ett besök vid polytekniska utställningen i Moskwa. (Anteck. af en landsm. under exp.) (Zoologiska afdelningen. Biskötseln. Etnografisk föremålturkestanska afdelningen.)
  Morgonbladet nro 229
 10. 10 Ett besök vid polytekniska utställningen i Moskwa. (Anteck. af en landsm. under exp.) (III. Maskinbyggnaden, forts. i teknologiska afdelningen.)
  Morgonbladet nro 238
 11. 11 Ett besök vid polytekniska utställningen i Moskwa. (Anteck. af en landsm. under exp.) (Kremlska trädgården. Medicinska afdelningen. Restaurationspaviljongen. Tillämpad fysik. Fotografiafdelningen. Post o. telegraf. Tryckeriafdel. Landtkapellet. Landtbruksafd.)
  Morgonbladet nro 250
 12. 12 Ett besök vid Polytekniska utställningen i Moskwa. (Anteck. af en landsm. under exp.) VII. (Marinafdelningen.)
  Morgonbladet nro 260
 13. 13 Ett besök vid polytekniska utställningen i Moskwa. (Anteckn. af en lansm. under expositionen.) IX. (Järnvägsafdelningen. Krigsafdelningen.) V.F.
  Morgonbladet nro 264
 14. 14 Kirje Moskovasta. (U.S:n kirjeenvaihtajalta.) (Tulituksista kruunauksen johdosta.)
  Uusi Suometar nro 127
 15. 15 Kirje Moskovasta. (U.S:n kirjeenvaihtajalta.) (Näytäntö Moskovan suuressa teaterissa.)
  Uusi Suometar nro 128
 16. 16 Kirje Moskovasta. (U.S:n kirjeenvaihtajalta.) (Päivälliset papistolle ja 2:den ensimmäisen luokan virkamiehille kruunauksen johdosta.)
  Uusi Suometar nro 129
 17. 17 Resebref till Norra Posten fr. Ryssland. (Jaroslaff. Resan genom Ryssland. P:burg. Ryska bonden. Naturen. Bygnader.) A.K.
  Norra Posten nro 32
 18. 18 Kirje Kasanista. (Käynti Bolgarin raunioilla. - Karatai-mordwalaisista ja niiden kielestä.) A.O.H.
  Uusi Suometar nro 257
 19. 19 Från Ryssland. (Bref till Folkvännen.) II. (Ryska Trettondagen bland svenskar i Kiew.) -rl-
  Folkwännen nro 94
 20. 20 Kirjeitä Moskovasta. (Kans. L:n kirj.vaiht.) I. (Kolm. luokan vaunussa Pietarista. Matkatoverit.) Kuka
  Kansan Lehti nro 17