1. 1 Om Literärt Sällskaps värksamhet i Reval
  Borgå Tidning nro 70
 2. 2 Reval. (Strödda anmärkningar.)
  Helsingfors Tidningar nro 49
 3. 3 Midsommarhögtiden hos Estherne. (Ur Kohls Resa i Ryska Östersjöprovinserna. Ifr. Wasa. Tidn. N:s 14 och 15.)
  Wasa Tidning nro 25
 4. 4 Riga. (Landthandeln.)
  Borgå Tidning nro 8
 5. 5 Riga. (den 3/15 Januari 1849. Sträng ¿-.
  Borgå Tidning nro 8
 6. 6 (Lähetetty.) Inkerissä-kulkemisesta.
  Suometar nro 21
 7. 7 Tysk öfvers. af Ekmans beskrifning öfver Runö
  Åbo Tidningar nro 5
 8. 8 Leopoldiner Bref 17. 1851 Okt. 31. (Skörden i Östersjöprovinserna)
  Helsingfors Tidningar nro 87
 9. 9 Ur Bibelsällskapernas i Estland årsberättelse för 1850
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 8
 10. 10 Universitetet i Dorpat femtioåriga jubileum. Ett album innehållande allas mamn m.m., som studerat derst. äfven Finnar.
  Helsingfors Tidningar nro 28
 11. 11 Ins.) Utdrag ur ett bref från en i St. P:burgska stiftet, som prest vistande landsman. (Om ryska nationens vänlighet o. musikaliska bildning. Presterliga förhållanden, ang. aflöningen.
  Ilmarinen nro 38
 12. 12 Sångfesten i Reval den 17 juni.
  Morgonbladet nro 49
 13. 13 Kronstadtista kirjoitetaan puutavaran varaston joutuneen tulen uhriksi; sellainen vähennös korottanee ehkä puutavaroitten hintoja Suomessakin.
  Sanomia Turusta nro 14
 14. 14 Kirjoitus Pietarista sisältää: Kreutzwaldin muistutukset Bolderin kirjaan Virolaisten taikauskosta y.m.
  Suometar nro 51
 15. 15 Revalska hafsbaden
  Åbo Tidningar nro 79
 16. 16 Opetuslaitoksia Wiron- ja Liivin-maalla 1853, Tartolinnan koulu-hallituskunnassa.
  Suometar nro 45
 17. 17 Ett besök på Nargön. (Utdrag ur ett bref från Reval, dat 7/19 Maj.) Engelsmännens besök, betendet moderat.)
  Helsingfors Tidningar nro 42
 18. 18 Kauppalaivoja tullut Rääveliin. Rauhan tulo ja kauppa.
  Suometar nro 17
 19. 19 Musikfesten i Reval. (Utdrag ur ett bref.)
  Helsingfors Tidningar nro 38
 20. 20 Sanomia Inkerinmaalta. (Hyppääjäin ja kuohittuin hengelliset eksytykset.) -e-
  Suometar nro 36