1. 1 Echo från storaverlden. (Teatrar o. konserter i S:t Petersburg.) E.N.
  Hufvudstadsbladet nro 266
 2. 2 Bref från S:t Petersburg. I. (Politiska meddelanden)
  Morgonbladet nro 3
 3. 3 Bref fr. S:t Petersburg. III. (Rysslands förhållande t. Tyskland.)
  Morgonbladet nro 26
 4. 4 Den arkeologiska kongressen i St. Petersburg. (Bref från en landsman.)
  Morgonbladet nro 28
 5. 5 Något om grekisk-ortodoxa kyrkan. St. Petersburg d. 20 Juni 1872. V.P.
  Morgonbladet nro 162
 6. 6 Työntoimisto Pietarin esikaupungissa avattu.
  Tuntematon 2 nro 50
 7. 7 Bref till hemlandet. af C.G.E. (St. Petersburg. Byggnader. Monument. Konstakademi.)
  Helsingfors Dagblad nro 191
 8. 8 Underhandlingar om tullbesigtningen i St. Petersburg.
  Hufvudstadsbladet nro 143
 9. 9 Totuuden tunnustus toiselta puolen Suomen rajan. Kirje Pietarista. (Evangeliumin oppia). Peter Hiltunen (Toim. muist.)
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 6
 10. 10 Kuvauksia Pietarista. I. Nikolain-silta. Samuli S.
  Suomen Kuvalehti nro 13
 11. 11 Kuvauksia Pietarista. III. Pietari Suuren muistopatsas. (Kuvalla.) Samuli S.
  Suomen Kuvalehti nro 15
 12. 12 Från lägret i Krasnoje Selo; mönstring öfningar.
  Helsingfors Dagblad nro 185
 13. 13 (Medd.) (Lägret vid Krasnoje Selo. Hälsotillståndet. Chefskapets belåtenhet med bataljonen, Storfursten Nikolai mönstrat bataljon. Musiken skördat bifall vid Kejsarns taffel.) I.
  Helsingfors Dagblad nro 217
 14. 14 Åtta dagar i kejsarstaden. Reseskizz i bref af e (Resan till P:burg. Beskrifning öfver sevärdheterna. Nöjena. Operan.)
  Hufvudstadsbladet nro 18
 15. 15 Kirje Pietarista. (Tutkistelemus Raamatun opista.) P. H:nen
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 31
 16. 16 Talvihovi Pietarissa. (Kuvalla.) Samuli S.
  Suomen Kuvalehti nro 28
 17. 17 Helsingfors bulletin. (Åbo-banan. Förmälningshögtidligheter i P:burg. Runebergs födelsedag firas. Maskeradbal på Fastlagstisdagen.) Waldemar
  Vikingen nro 5
 18. 18 Petersburg. Eldsvåda i Maria basaren; eldsläckningen o. polisordningen. - Elden lös i Petersburgska förstaden. Vattenståndet i Nevan.
  Åbo Underrättelser nro 258
 19. 19 Böra kronans fastigheter erlägga skatt till kommunen. Diskussion i Petersburg
  Finlands Allmänna Tidning nro 14
 20. 20 Småbref från Petersburg. (Till H.D.) I. (Masslanitzan. En genomgående tendens. Platt konversation Balagánerna. Ett drama från verkliga lifvet. Idealism i XIX seklet.) Spiridon
  Helsingfors Dagblad nro 69