1. 1 Matkakirjeitä. (Juoppoutta ja huonoa elämää Oulusta pohjoseen päin olevissa pitäjissä.) J.P.
  Kaiku nro 92
 2. 2 Med kustbåt till Hangö.
  Nya Pressen nro 134
 3. 3 Betraktelser efter en resa genom landet. (Allmogens lugn oaktadt hungersnöden; ovilja mot all slags surrogater. Man förser sig med revolver för att skydda sig mot brott. Om fördömandet af teatern i H:fors. Allmogens nöjen. - Telegrafstolparna misshandlas af befolkningen.)
  Helsingfors Dagblad nro 255
 4. 4 Resebilder från hemlandet. 1. En lusttur på jernväg. 2. En lusttur på ångbåt. (Skizz från tvenne lustturer i H:fors.)
  Hufvudstadsbladet nro 136
 5. 5 Resebref om Finland. (Beskrifning öfver ångbåtsfärden från H:fors till Wiborg, Sveaborg, Kotka, Mon Repos.)
  Hufvudstadsbladet nro 177
 6. 6 Matkustus Tampereelta Mänttään. (Ankarat metsästyssäännöt maassa. Ruoveden kirkko. Kansakoulu tarpeellinen Näsijärven laivat.)
  Tampereen Sanomat nro 4
 7. 7 Korresp.) Små annotationer från en liten resa. (Lauritsala. Bron öfver Juurisalmi sund kan öppnas för ångbåtar; farleden mellan St. Michel o. Lauritsala bör prickas. Antalet turister till Punkaharju o. Imatra.
  Wiborgs Tidning nro 63
 8. 8 Nynäs-Hangö-Petersburg. (En resa på senhösten 1871, skildrad af Nisse. Framtidsbild af kommunikationen med Sverge, posten och Hangö.)
  Helsingfors Dagblad nro 289
 9. 9 Lähet.) Kappale matkamuistelmia. (Ihmisten asuin-suojista. Karjakartanoista. Kihlajaispidosta.
  Ilmarinen nro 42
 10. 10 Kappale matkamuistelmia. (Kansalliset pyrinnöt, kansakoulujen asettaminen, sivistys.)
  Ilmarinen nro 48
 11. 11 Matka-muistelmia ja kuulumisia eteläpuolelta Oulun lääniä. (Talot autioita. Kansan opetus, koulut.) H-i L-a.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 16
 12. 12 Wäisänen, J.: Matkakertomus. (Luku kinkeri. Erään papin raamatunselityksistä.)
  Tapio nro 18
 13. 13 Resebref, österifrån. l. (Pingstd. omb. på Wiborg .) Väderleken o. stämningen. Handeln på Petersburg. Universitets bildning o. affärsmän. Ankomsten t. Wiborg, affärslifvet, språket.)
  Helsingfors Dagblad nro 133
 14. 14 Kesä matkoilta. (Rautatiematka Helsingistä Wiipuriin) Matkustaja
  Savonlinna nro 33
 15. 15 En tripp österut. (Seglats i H:fors skärgård. Ångbåtsfärd till Wiborg.)
  Helsingfors Dagblad nro 204
 16. 16 På turiststråt. Öfver Ladoga. H.
  Nya Pressen nro 199
 17. 17 Oulu viime vuosisadan lopussa. Matkamuistelmia. Kirj. Joseph Acerbi. (Suomennos.) (Suomalaisten työtoimet talvisaikaan, karhuntappo, hylkeiden pyynti jne.)
  Oulun Ilmoituslehti nro 11
 18. 18 Pikakuvia Kajaanin matkalta. (Havaintoja maamatkalta Oulusta Muhoksen maantiellä.)
  Oulun Ilmoituslehti nro 69
 19. 19 Merimatka Helsingistä Turkuun.
  Päivälehti nro 132
 20. 20 Kirje Kesäsaaresta. (Matkakertomus.) Saima
  Päivälehti nro 164