1. 1 En uppsats af H. Lojander ingår i Archiv der Pharmacie
  Östra Finland nro 140
 2. 2 En uppsats af dr H. Lojander ingår i Journal de Pharmacie dAlsace-Lorraine
  Östra Finland nro 304
 3. 3 Svensk etnologi. (Ett föredrag af J.A. Lundell, offentliggjordt i Antropologisk tidskrift) A.O.F.
  Östra Finland nro 13
 4. 4 I Januari häftet af Kvinden og Samfundet ingår en art. af fru Elisabeth Löfgren
  Finland nro 32
 5. 5 Den svenska Spetsbergsexpeditionen år 1861 skildras i Geografische Mittheilungen samt utgör ett sammandrag af A. Malmgrens arbete: Om fogelfaunan å Spetsbergen
  Helsingfors Dagblad nro 109
 6. 6 Petermanns Geografische Mittheilungen innehålla anteckningar af Mag. Malmgrens forskningar öfver Spetsbergens fogelfauna
  Helsingfors Tidningar nro 18
 7. 7 Sthlm. I 22:dra årgången af Öfversigt af Kongl. Wetenskapsakademins förhandlingar ingår en afhandling: Nordiska hafs-annulater af dr A.J. Malmgren, finne
  Helsingfors Tidningar nro 190
 8. 8 En dikt af K.R. Malmström aftryckt i Östgöta correspondenten
  Åbo Posten nro 18
 9. 9 Docenten vid universitetet i Dorpat K.F. Mandelin har i Der pharm. Zeitschrift für Russland publicerat en afhandling Über Vanadinschwefelsäure ein neues reagens für alkoloide
  Finlands Allmänna Tidning nro 210
 10. 10 I Bulletin de la societé imperiale des naturalistes de Moscou, förekomma entomologiska uppsatser af naturforskaren, grefve Mannerheim.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 11. 11 Angående Finlands statsskick ingår en artikel af prof. L. Mechelin i Bulletin de la Société de Législation comparée.
  Helsingfors Dagblad nro 13
 12. 12 I Svensk vältalighet af J. Almén skall prof ingå af L. Mechelin
  Hufvudstadsbladet nro 300
 13. 13 Tvenne matematiska uppsatser af d:r Hj. Mellin ha utkommit såsom separataftryck ifrån Acta matematica
  Helsingfors Dagblad nro 254
 14. 14 I Acta mathematica andra bandets andra häfte ingår en uppsats af dr H j. Mellin: Ueber die transscendente Funktion Q (x) = (x) - P(x).
  Nya Pressen nro 194
 15. 15 Acta Mathematica nimisessä aikakauskirjassa on toht. Hj. Melliniltä kirjoitus: Ueber die transcendente Function Q (z) = y(z) - P(z).
  Uusi Suometar nro 167
 16. 16 Englant. aikakauskirjan Engineering sisältää insinöri E.A. Engströmin antama kertomus Oulun rataa varten tilatuista vetureista.
  Uusi Suometar nro 143
 17. 17 I Centralblatt für gynökologie ingår en uppsats Ist das Eindringen von Dermoidcysteinhalt in die Bauschhöhle unbedingt schädlich? af dr 0. Engström
  Helsingfors Dagblad nro 33
 18. 18 I febr. häftet af Annales de gynécologie et dobstérique ingår en afhandling af doc. Otto Engström.
  Nya Pressen nro 50
 19. 19 I Skandinavisches Archiv für Physiologie ingår en uppsats af dr. Otto Engström.
  Nya Pressen nro 176
 20. 20 En uppsats af H. Ernrooth i tyskt vetenskapligt arbete.
  Nya Pressen nro 9