1. 1 Enligt Dag. Nyh. gästa frk. v. Haartman och hr Boije frälsningsarmen i Göteborg
  Hufvudstadsbladet nro 247
 2. 2 Novosti berömmer kammarjunkar von Haartman för hans rysk vänlighet.
  Nya Pressen nro 132
 3. 3 Ny Illustrerad tidnings innehåller biografi öfver kommerserådet Johan Fredrick Hackman.
  Finlands Allmänna Tidning nro 209
 4. 4 Ny Illustrerad Tidnings senaste nummer innehåller en biografi öfver af 1. kommerserådet J.F. Hackman jemte porträtt.
  Åbo Posten nro 210
 5. 5 Porträtt o. biografi öfver kommerserådet J.F. Hackman ingår i Ny Illustrerad Tidning.
  Östra Finland nro 104
 6. 6 (Veteranen, öfversten Otto Julius Hagelstam) Nya Dagl. Alleh.
  Helsingfors Dagblad nro 103
 7. 7 Episoder ur öfverste Hagelstams skiftesrika lefnad (Ur N.D.A.)
  Åbo Underrättelser nro 80
 8. 8 Om dr. Jarl Hagelstam i Chicago skrifves i tidn. Hancock
  Nya Pressen nro 147
 9. 9 I ryska,tidn. Vsemirnaja Illustratsia ingår en bild från Finland benämnd Förberedelser till Kyrkbesök. Träsnittet är gjort efter teckning af artisten F. Hahnen.
  Morgonbladet nro 124
 10. 10 Wiron lehdissä on ollut tietoja rouva T. Hahnssonista sen johdosta kuin hänen kirjasiaan ilmestyi vironnoksina.
  Uusi Suometar nro 265
 11. 11 Mag. K.J. Hartmans afh. Tsar Peters underhandlingar 1716 om landgång i Skåne bedömd i Nordisk tidskr.
  Nya Pressen nro 88
 12. 12 Ett fotografialbum har skänkts åt Haverman, prof. vid akademin för de fria konsterna i Sthlm, af hans finska elever.
  Finlands Allmänna Tidning nro 82
 13. 13 Om Hedmanska stipendiet skrifves i U.P.
  Vasabladet nro 65
 14. 14 I Revalsche Zeit. ingår en art. om pastorsadjunkten Heidemans i Kivijärvi förmenta irrläror.
  Hufvudstadsbladet nro 87
 15. 15 St. Pet. Väd. kreivi Heidenin nimityksestä kenralikuvernöriksi.
  Uusi Suometar nro 128
 16. 16 St. Pet. Vädomosti kreivi Heiden in nimittämisestä kenralikuvernöriksi.
  Uusi Suometar nro 129
 17. 17 Ulkomaalainen arvostelu Suomen kenralikuvernöristä, kreivi Heidenistä. ( La nouvelle Revue nimisessä aikakauskirjassa.)
  Uusi Suometar nro 182
 18. 18 Sv. tidn. om grefve Heydens besök i Sthlm
  Finland nro 174
 19. 19 Ett godt ord. Novosti om dementin fr. Finland af generalguvernör grefve Heiden i regeringsbudbäraren.
  Finland nro 119
 20. 20 Mosk. Vädomosti (om generalguvernörens dementi)
  Finland nro 124