1. 1 Kriget i Finland. (Telegrafdepecher från Stockholm cirkulera i engelska och franska tidningar.)
  Helsingfors Tidningar nro 77
 2. 2 Misceller. -85. (Baraguay bockar sig. Anekdot från slaget vid Bomarsund.)
  Helsingfors Tidningar nro 85
 3. 3 Kriget i Finland. (Åland efter fientliga inbrottet (Marin journalen.) Fångarne från Bomarsund.)
  Helsingfors Tidningar nro 89
 4. 4 (Korresp.) (Gamla Karleby. Tobaksfabrik. Handelsflottan. Middag för soldaterna.) A...
  Ilmarinen nro 13
 5. 5 (Engelsmännens härjningar i Brahestad.
  Ilmarinen nro 19
 6. 6 Wasa. (Fruktan för Engelsmännens härjningar i norra Österbotten.)
  Ilmarinen nro 20
 7. 7 Kriget i Österbotten. L. (Om Engelsmännens framfart.)
  Ilmarinen nro 21
 8. 8 Jakobstad. Striden mot Engelsmännen.
  Ilmarinen nro 24
 9. 9 (Jakobstad. Fiendtliga fartyg, deras företag.
  Ilmarinen nro 26
 10. 10 (P.S. Jakobstad. Gamla Carleby kompani inmarscherat. Väderleken. Skörden. Fisket. Råg- och strömming-pris.) L.
  Ilmarinen nro 30
 11. 11 Jakobstad. Väderlek. Krigets inverkan på handel och sjöfart. Hälsotillstånd. Vedbrist. Landtmannavarors pris. Militären, sångöfningar. Skolelevernas antal äfven i Uleåborg, Åbo och Tavastehus. Sångförening.)
  Ilmarinen nro 34
 12. 12 Wihollisen tekemiä vahingoita Suomessa.
  Kristillisiä sanomia : hengellinen ja kirkollinen viikkolehti nro 25
 13. 13 Kuopio. (Te Deum i anl. af segrarne vid Achalzik.)
  Kuopio Tidning nro 1
 14. 14 Korresp.) (Uleåborg. Berättelse om Engelsmännens framfart, utkom fr. Barks offici.
  Kuopio Tidning nro 26
 15. 15 Englantilainen Oulussa. Ote eräästä kirjeestä, kirjoitettuna 3 p:nä tätä kuuta. R...tti.
  Maamiehen Ystävä nro 23
 16. 16 Merimerkkejä panevat Englantilaiset, ja Suomen luotsit ottavat pois.
  Maamiehen Ystävä nro 29
 17. 17 Åbo. Te Deum i kyrkan i anl. af segrar vid Sinope och Achalgik.
  Morgonbladet nro 2
 18. 18 Korrespondans från Torneå. 1854, Maj 29. (Handeln. Krigets inflytande. Väderleken.)
  Morgonbladet nro 43
 19. 19 Några ord med anl. af förbittring öfver fiendtliga illbragder yttranden af ett blad, som vill leda den allmänna opinionen.
  Morgonbladet nro 45
 20. 20 Mosaik. (Tidningsankor om affären i Gamlakarleby.)
  Morgonbladet nro 50