1. 1 I Sudebnaja gaseta skrifves om Finlands strafflag
  Helsingfors Dagblad nro 3
 2. 2 Svjät om finska strafflagen
  Finland nro 52
 3. 3 Mosk. Wjäd. om vår nya strafflag.
  Finland nro 92
 4. 4 Mosk. Wjäd. om vår strafflag
  Finland nro 98
 5. 5 Mosk. Wjäd. om Finlands nya strafflags giltighet.
  Finland nro 130
 6. 6 Mosk. Wjäd. om den nya finska strafflagen.
  Finland nro 242
 7. 7 Graschdanin om vår nya strafflag.
  Finland nro 261
 8. 8 Mosk. Wäd. om Finlands strafflag.
  Hufvudstadsbladet nro 111
 9. 9 Mosk. Wädomosti. (om finska strafflagen)
  Hufvudstadsbladet nro 115
 10. 10 Mosk. Wädomosti och finska strafflagen.
  Hufvudstadsbladet nro 121
 11. 11 Novoje Wr. refererar Mosk. Wäd:s artikel om den nya finska strafflagen
  Hufvudstadsbladet nro 137
 12. 12 Mosk. Wädomosti. (om den nya finska strafflagen)
  Hufvudstadsbladet nro 137
 13. 13 Den finska strafflagen och ryska rättigheter. (enl. Novoja Wr.)
  Hufvudstadsbladet nro 162
 14. 14 Den finska strafflagen. (i Moskowskia Wädomosti)
  Hufvudstadsbladet nro 263
 15. 15 Novoje Wremja om kroppstraffet hos finnarne.
  Hufvudstadsbladet nro 268
 16. 16 Mosk. Wädomostis reflexiones i anl. af Domstolstidningens notis om kropputruppets florerande i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 277
 17. 17 De ryska angreppen mot vår nya strafflag.
  Hufvudstadsbladet nro 286
 18. 18 Svjet och den finska strafflagen.
  Hufvudstadsbladet nro 305
 19. 19 Novosti skrifver om dödsstraffet i Finland
  Hufvudstadsbladet nro 309
 20. 20 Nedjälja omnämner suspensionen af Finlands strafflag.
  Hufvudstadsbladet nro 348