1. 1 Den finska rättvisan inför den ryska pressens domstol. (Utdrag ur Ryska Invaliden 19/VI)
  Helsingfors Dagblad nro 156
 2. 2 I Journal de St. Petersburg läses en rättelse med anl. af notisen om stölder och rån i Finland till följd af missväxtåren
  Finlands Allmänna Tidning nro 268
 3. 3 Ryska bladen om svenska lagen i Finland
  Helsingfors Dagblad nro 8
 4. 4 Pietarin lehdet kertovat suomalaisista pahantekijöistä siellä.
  Ilmarinen nro 53
 5. 5 Suomalaisia pahantekijöitä Pietarissa
  Uusi Suometar nro 103
 6. 6 Wiedemann: Korresp. Wiborg. (Banvakt inför rysk domstol.
  Åbo Underrättelser nro 14
 7. 7 Nord. Pr. berättar om bedrägeri af finska bönder i Petersburg
  Finlands Allmänna Tidning nro 80
 8. 8 Finska bedragare i Petersburg. Polemik följer.
  Helsingfors Dagblad nro 5
 9. 9 St. Pet. Wädomosti om finska fångarnes bojor, halsjern m.m.
  Helsingfors Dagblad nro 350
 10. 10 En finsk tjensteflicka misstänkt för stöld i Petersburg
  Finlands Allmänna Tidning nro 13
 11. 11 Finnar bestulna på hästar i Petersburg enl. ryska bl.
  Helsingfors Dagblad nro 68
 12. 12 En amper kvinna, finska dömd i Narwska kretsen i Ryssland.
  Åbo Underrättelser nro 247
 13. 13 Golos om finska straffväsendet och värnepligtsförslaget
  Helsingfors Dagblad nro 94
 14. 14 Finsk knifskärare i St. Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 334
 15. 15 Finske falskmyntare i St. Petersburg.) ( Novosti
  Hufvudstadsbladet nro 18
 16. 16 Finne, dömd för mord i Ryssland.
  Helsingfors Dagblad nro 148
 17. 17 Ryskt tukthus ämnar man inrätta i finska skärgården enl. Golos
  Helsingfors Dagblad nro 243
 18. 18 Finne inför fredsdomare i St. P:burg för smugieri vid gränsen.
  Hufvudstadsbladet nro 183
 19. 19 Finne, dömd för mord inför distriktsdomstolen i St. Petersburg.
  Morgonbladet nro 127
 20. 20 Finne gripen af polisen i Moskva.
  Åbo Posten nro 301