1. 1 I Novosti skrifves om vexlingarna inom Finlands högsta administration.
  Helsingfors Dagblad nro 36
 2. 2 Från Helsingfors skrifver Grak till Novosti att embetsmannakåren i landet skulle bestå blott af praktikanter.
  Nya Pressen nro 49
 3. 3 Wilenska Westnik maamme virkamiesten sivistyksestä.
  Päivälehti nro 283
 4. 4 Arkangelin talonpojat moittivat suomalaisia nimismiehiä Moskov. sanomalehdissä.
  Tapio nro 9
 5. 5 S:t Pet. Wädomosti Lappeenrannan virkamiehistä.
  Uusi Suometar nro 207
 6. 6 Befängda uttalanden om Finland. (I Mosk. Väd. påstås att tjenstemännen i Finland äro obildade.)
  Folkwännen nro 27
 7. 7 I Novosti skrifves från Helsingfors om tjenstemännens i Finland bildningsståndpunkt.
  Hufvudstadsbladet nro 43
 8. 8 Moskowskija Wjädomosti Päivälehteä vastaan. (Koskee Päivälehden arvostelua uusista virkanimityksistä.)
  Päivälehti nro 165
 9. 9 Ruskij Mirs korrespondent i Finland angriper guvernören i Nylands län
  Hufvudstadsbladet nro 171
 10. 10 Guvernören öfver Nylands län dementerar historien af Russkij Mirs Helsingfors korrespondent.
  Morgonbladet nro 171
 11. 11 Ang. den finska tjenstemannakåren meddelar Mosk. Väd.
  Helsingfors Dagblad nro 17
 12. 12 Den ryska pressen om Finlands embetsmannakår.
  Helsingfors Dagblad nro 49