1. 1 Kodifikation af Finlands lagar. (Ur Novoje Vremja.)
  Helsingfors Dagblad nro 18
 2. 2 H:fors d. 21 jan. (Med anl. af den i H.D. n:o 18 återgifna art. ur Novoje Wremja om kodifikation af Finlands lagar.)
  Helsingfors Dagblad nro 19
 3. 3 Novoje Wremja julkaissut kirjoituksen Suomen lakien järjestämisest.
  Uusi Suometar nro 17
 4. 4 Polemik mot kodifikationsförslaget af Finlands lagar i Moskow. Väd. ingår i Novoje Wremja.
  Helsingfors Dagblad nro 216
 5. 5 Mosk. Väd. om kodifikation af de Finland gällande lagarna.
  Nya Pressen nro 304
 6. 6 Novoje Wremja om ändringar i de paragrafer i det nya förslaget till lag for Finland , hvilka ej äro i harmoni med den ryska lagsamlingen.
  Nya Pressen nro 302
 7. 7 Mosk. Wjedomosti Suomen lainsäätämis-toimista.
  Uusi Suometar nro 63
 8. 8 Mosk. Wädomostin huomautukset Suomenmaan asetuskokoelmasta
  Uusi Suometar nro 265
 9. 9 The Standard innehåller en redogörelse för de åtgärder ang. Finland man vidtagit med anl. af kodifikationskomiténs förslag.
  Finland nro 273
 10. 10 The Standar d innehåller i form af ett telegram från Helsingfors redogörelse för de åtgärder som vidtagits i anl. af kodifikationskomitens förslag.
  Nya Pressen nro 320