1. 1 Yttrande i ryska tidn. Börsen ang. inlösen af donationslägenheterna i Wiborgs län.
  Helsingfors Dagblad nro 16
 2. 2 En Helsingfors-korresp. till Petersb. Wädomosti anmärker om kommunaltaxeringen i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 95
 3. 3 Ang. passförändringen i Finland skrifves i St. Pet. Herold.
  Helsingfors nro 232
 4. 4 Journal de Saint-Pétersbourg Suomen rustholleista ja ruoduista.
  Uusi Suometar nro 37
 5. 5 Mosk. Wjed. ja Suomen ministerivaltiosihteerin virka.
  Aura nro 230
 6. 6 Mosk. Ved. och ministerstatssekreterare-posten.
  Finland nro 220
 7. 7 Mosk. Ved. och finska ministerstatssekreterareembetet.
  Finland nro 224
 8. 8 Ministerstatssekreterarefrågan i ryska pressen.
  Finland nro 231
 9. 9 Ministersstatssekreterarskriftet om talas ryktesvis i Pet. Zeit.
  Helsingfors Dagblad nro 121
 10. 10 I Petersb. Zeitung skrifves om besättandet af ministerstatssekreterarposten i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 194
 11. 11 Om donationsväsendet i Östra Finland skrifves i Ruskia Vädomosti.
  Helsingfors Dagblad nro 218
 12. 12 I Novoje Wremja skrifves om statssekreteriatet i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 244
 13. 13 Mosk. Ved. och ministerstatssekreterare-posten.
  Nya Pressen nro 255
 14. 14 En art. fr. Finland i Pet. Herold om ministerstatssekreterareposten.
  Nya Pressen nro 269
 15. 15 Mosk. Wäd. ministerivaitiosihteerin virasta.
  Sanomia Turusta nro 220
 16. 16 Mosk. Wed. ministerivaltiosihteerin virasta.
  Savo nro 111
 17. 17 Mosk. Ved. ja Suomen ministerivaltiosihterin virka.
  Uusi Suometar nro 223
 18. 18 Om besättandet af ledigblifna ministerstatssekreterareembetet skrifves i Peterb. Zeitung
  Wiborgsbladet nro 242
 19. 19 Suomen ministerivaltiosihteerin viran asettamisesta kirjoittaa St. Petersb. Herold
  Wiipurin Sanomat nro 232
 20. 20 Mosk. Ved. om besättandet af ministerstatssekreterareposten för Finland
  Åbo Tidning nro 255