1. 1 Generalguvernörs ombytet i Finland har gifvit anl. till olika uttalanden i ryska blad
  Helsingfors Dagblad nro 152
 2. 2 Rykte om ny generalguvernör enl. ryska blad.
  Östra Nyland nro 27
 3. 3 Novosti om generalguvernörens senaste bal.
  Nya Pressen nro 60
 4. 4 Mosk. Wjed. kenraalikuvernöörin vallasta ja osallisuudesta Suomen hallinnossa.
  Päivälehti nro 84
 5. 5 Hr Moltschanoff om balen hos generalguvernören i H:fors.
  Nya Pressen nro 27
 6. 6 Tvenne artiklar i Moskowskia Wädomosti. (Grefve F.L. Heidens resa till Kuopio och de finska talmännens resa till P:burg)
  Hufvudstadsbladet nro 257