1. 1 Wiimeisestä senaatorien nimityksestä (lausuu Now. Wremja )
  Oulun Lehti nro 25
 2. 2 H.D:lle Now. Wremjan kirj:n johdosta uusista senaattoreista.
  Uusi Suometar nro 133
 3. 3 Wiimeisestä senaattorien nimityksestä lausuu venäl. lehti Now. Wremja
  Waasan Lehti nro 48
 4. 4 Om de nya senatorsutnämningarna läses i St. Pet. Her.
  Wasa Tidning nro 44
 5. 5 Kirjeessä Helsingistä Journal de St. Petersbourg lehdessä kerrotaan Suomen senatista, taidenäyttelystä ja vuodentulosta.
  Uusi Suometar nro 240
 6. 6 I Now. Wremja om senatorsvalen i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 134
 7. 7 Korresp. från Wiborg i Ryska böorstidn. omnämner att arendatorerna i Kuopio-län petitionera om senatens afskaffande.
  Wiborgs Tidning nro 77
 8. 8 Om nya senatsoktrojen i St. P:b. Her.
  Helsingfors Dagblad nro 138
 9. 9 Now. Wremjassa on kirjoitus: Uusien senaattorien nimityksen johdosta Suomessa
  Kaiku nro 25
 10. 10 Wirolaiseen lehteen Die Heimath on otettu Walvojan kirjoitus senatonnmuutosten johdosta.
  Uusi Suometar nro 184
 11. 11 Now. Wremja om senatorsvalen i Finl.
  Wasa Tidning nro 48
 12. 12 I Journal de S:t Petersburg en korrespondens från H:fors om den nya senatsoktrojen, om frågor hvilka aro under pröfning i senaten, om konstexpeditionen, skörden och sädesimporten från Ryssland.
  Nya Pressen nro 28