1. 1 Rörande Finlands anspråk på en del af den ryska kuststräckan vid Ishafvet skrifver prof. Bogdanow i Golos.
  Hufvudstadsbladet nro 252
 2. 2 Om Finlands anspråk på en del af norra Ryssland innehåller Golos en artikel af prof. Bogdanov.
  Morgonbladet nro 253
 3. 3 St. Petersb. Herold upptagit frågan om Stolbovavikens afträdande till Finland.
  Morgonbladet nro 291
 4. 4 Jäämeren kysymyksestä Suomen ja Wenäjän välillä ovat useat Pietarin lehdet sisältäneet kirjoituksia.
  Uusi Suometar nro 146
 5. 5 Frågan om Murmanska kustens vestra dels införlifvande med Finland afgjord enl. Novosti
  Finland nro 277
 6. 6 Enl. Pet. Listok skall ett nionde län bildas i Finland med Jyväskylä till residensstad.
  Finland nro 56
 7. 7 Enligt hvad Pet. Listok förmäler skall ett nionde län bildas i Finland m. Jyväskylä som residensstad
  Helsingfors Dagblad nro 66
 8. 8 Moskowskija Wädomosti förebådar uppställandet af Jyväskylä län såsom ett nionde i Finland.
  Folkwännen nro 201
 9. 9 Mosk. Wjed. lehti suomalais-ruotsalaisesta rajantarkastuksesta.
  Aura nro 159
 10. 10 Om Valamo klosters införlifvande med Ryssland skrifves i Pravda.
  Helsingfors Dagblad nro 266
 11. 11 Mosk. Wjed. lausunto Suomen ja Ruotsin rajasta.
  Kaiku nro 82
 12. 12 Mosk. Väd. om den finsk-svenska gränsregleringen.
  Nya Pressen nro 183
 13. 13 Nov. Wr. om Walamoöarnes afskiljande fr. Finland.
  Nya Pressen nro 185
 14. 14 Mosk. Väd. suom.-ruotsalaisesta rajantarkastuksesta.
  Uusi Suometar nro 158
 15. 15 Mosk. Wjed. -lehti suom.-ruotsalaisesta rajantarkastuksesta.
  Waasan Lehti nro 58
 16. 16 Bildandet af ett nytt län en ständerfråga. (Med anl. af notisen i en rysk tidn. att ett nytt län skulle bildas med Jyväskylä såsom residensstad.)
  Nya Pressen nro 326
 17. 17 Novoje Wr. berättar om bildande af ett nytt län i Finland.
  Finland nro 111
 18. 18 Mosk. Wjed. om Walamo klostrets förhållande till finska lagar
  Nya Pressen nro 204
 19. 19 Om Terijoki jordparceller ingår medd. i St. Pet. Herold
  Helsingfors Dagblad nro 247
 20. 20 Rörande Finlands anspråk på en del af den ryska kuststräckan vid Ishafvet skrifver prof. Bogdanow i Golos.
  Helsingfors nro 251