1. 1 Komitéerna i Petersburg och den finska lojaliteten. (Enl. Mosk. Wäd.)
  Hufvudstadsbladet nro 67
 2. 2 Den liberala ryska journalistiken om de rysk-finska komitéerna.
  Hufvudstadsbladet nro 68
 3. 3 I Novoje Wremja en notis om post- och myntkommissionen i Petersburg samt om regeringsmeddelande i Finlands officiella tid. d. 27 jan.
  Nya Pressen nro 34
 4. 4 Moskovskija Vädomosti (I anledn. af de tre blandade kommissionernas [mynt-, posttullfrågan] nedsättande i Petersburg)
  Nya Pressen nro 37
 5. 5 Ur Moskovskija Vädomosti. (Om komissionerna [mynt-, post- och tull-] i Petersburg och den finländska lojaliteten.) (Forts.)
  Nya Pressen nro 67
 6. 6 Den liberala ryska journalistiken om de rysk-finska komitéerna (tull-, mynt-, post) i P-burg.
  Nya Pressen nro 68
 7. 7 Graschadanin om de finska komissionerna [tull-, mynt-, post-] i Petersburg.
  Nya Pressen nro 70
 8. 8 Novosti att revisionen af tulltariffen vore afslutad i komissionen.
  Nya Pressen nro 134
 9. 9 Nov. Wremja om mynt- och tullkomiteerna i Petersburg
  Nya Pressen nro 206
 10. 10 Petersb. Listok Pietarissa olevan rahakomitean tehtävistä
  Päivälehti nro 33
 11. 11 Novostin arvelut Pietarissa istuvasta rahakomiteasta
  Päivälehti nro 35
 12. 12 Novostin arvelut Pietarissa istuvasta postikomiteasta
  Päivälehti nro 35
 13. 13 Mosk. Wjed. refereeraa U. S:n ja N. Pr:n lausuntoja Mosk. Wjed:n postikomitean päätöstä koskevan uutisen johdosta
  Päivälehti nro 91
 14. 14 Rahakysymys Nov. Wremja puhuu Pietarissa istuvan rahakomitean toimista.
  Päivälehti nro 300
 15. 15 Raha-asia ratkaistu. (Pietarissa istunut komitea lopettanut toimintansa.)
  Suomi nro 67
 16. 16 Postiasia. (Mosk. Wjäd. arvelujen johdosta Postikomitean toimeenpiteistä Suomen postilaitoksen lähentämisestä Venäjään.)
  Uusi Suometar nro 80
 17. 17 Mosk. Wäd. Suomen tulli- ja raha-asiaa käsittelevän komitean töistä.
  Uusi Suometar nro 287
 18. 18 Den blifvande internationella tullkonferensen mellan Ryssland och Finland är föremål för rykten inom den ryska pressen.
  Helsingfors Dagblad nro 96
 19. 19 Helsingfors d. 25 jan. (Med anl. af meddelandet i Journal de St. Petersbourg. Komiten för den nya kriminallagen har beslutit att denna lag skall ego tilllämplighet på hela kejsardömet, med undantag allenast af storfurstendömet Finland. )
  Helsingfors nro 20
 20. 20 Ryska tullkomitén. (Med anl.af denna komités sammankallande skrifves i Novoje Wremja följande.)
  Helsingfors Dagblad nro 107