1. 1 Rusk. Vjed. Helsingin venäläisestä armeliaisuusseurasta.
  Aura nro 239
 2. 2 Om ryska välgörenhetssällskapet i Hfors ingå meddel. i Russklja Väd.
  Nya Pressen nro 277
 3. 3 Rusk. Wed. Helsingin venäläisestä armeliaisuusseurasta.
  Uusi Suometar nro 238
 4. 4 Rysk välgörenhet i Finland. Några fruntimmer i närheten af Viborg öppnat en asyl för unga flickor med svag helsa, berät. Novoje Wr.
  Hufvudstadsbladet nro 176
 5. 5 Journal de S:t Petersbourg ger en ofversigt af nöden i Finland
  Helsingfors Dagblad nro 244
 6. 6 En rysk artikel med anledning af nöden i Finland. (Ur ryska Invaliden.)
  Hufvudstadsbladet nro 270
 7. 7 I Petersb. Tidn. om nöden i Finland
  Finlands Allmänna Tidning nro 295
 8. 8 Lotteri i P:burg för nödlidande i Finland, enl. ryska blad
  Åbo Underrättelser nro 54
 9. 9 Hjelpsändningar till Finlands hungrande folk. (Uppmaning i Petersburgsk tidning)
  Österbotten nro 5
 10. 10 Tidningsöfversigt. Om Uusi Suometars artikel med anl. af Golos påminnelser om att finnarne ätit ryskt nådebröd vid missvexterna.
  Helsingfors Dagblad nro 245
 11. 11 Tidningsofversigt. Artikel ur Peterb. Wädom. om Uusi Suometars uppsats rörande Golos utfall emot Finland med anl. af nödhjälpen under missväxtår.
  Helsingfors Dagblad nro 260
 12. 12 Ett lotteri i Petersburg t.f.f. Finland) (Petersburgskia Wädomostis.
  Helsingfors Dagblad nro 139
 13. 13 Tyska krigs-insaml. i Finland. S:t Petersburg Zeitung
  Hufvudstadsbladet nro 218
 14. 14 I frågan om lotteriet i St. P:burg t.f.f. värnlösa barn i Finland enl. Piet. San.
  Wiborgs Tidning nro 51
 15. 15 Bref från Wiborg af pastor I. Steger i St. Petersb. Evang. Sonnt.:blatt ön underhållning af barnasyl i Wiborg.
  Wiborgs Tidning nro 23
 16. 16 Peterburgskia Wädomosti om ryska välgörenhetssällskapet i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 344
 17. 17 St. Peterb. Ztg. om de finska bidragen för de nödlidande i Samara.
  Morgonbladet nro 295
 18. 18 En Petersb. tidn. yttrar om insamlingen i Finland for de nödlidande i Samara.
  Österbotten nro 1
 19. 19 Ett ryskt blad meddelar att i närheten af H:fors uppbygges en anstalt för barn under namn af Maria Alexandroffska anstalten.
  Åbo Tidning nro 54
 20. 20 Moskowskia Wiedamosti om det finska tiggeriet.
  Wiborgsbladet nro 113