1. 1 Suomen naisia puolustetaan St. Pet. Zeitungissa hra Nemirowitsch-Dontschenkoa vastaan Novoje Vremjassa.
  Uusi Suometar nro 155
 2. 2 I St. Petersburger Zeitung s ingår under rubriken Finlands kvinnor och tidsandan en uppsats, dan utdrag meddelas från art. i Mbl. rörande kvinnofrågan.
  Morgonbladet nro 46
 3. 3 Om kvinnans bildning i Finland skrifves i Nov. Wremja
  Vasabladet nro 95
 4. 4 Finska sträfvanden. (I Pet. Zeit. skrifver Th. P. om kvinnoföreningarnas värksamhet i Finland.)
  Finland nro 173
 5. 5 Peterb. Listok kirjoittaa suomalaisten raittiudesta.
  Wiipurin Sanomat nro 10
 6. 6 Mosk. Wjäad. om typografstrejken i Finland
  Finland nro 291
 7. 7 Moskovskija Wäadomosti. Strejkerna i Finland.
  Nya Pressen nro 133
 8. 8 Mosk. Wed. om typografstrejken i Helsingfors Viborg och Åbo
  Nya Pressen nro 343
 9. 9 Suomen rahvas ja Suomen herrat. (Venäläiset lehdet uskottelevat Suomessa vallitsevan eripuraisuutta kansan ja herrojen välillä.)
  Päivälehti nro 267
 10. 10 Kummallista n:ortoa. (Koskee venäläisten lehtien väitteitä että Suomen herrassääty sortaa kansaa.)
  Päivälehti nro 296
 11. 11 Medd. från allmänheten. En rost från folket. (Ryska tidningars påståenden att Finlands folk vore tryckt af adeln och tjänstemän är osanning.) V.E.T. arbetare.
  Nya Pressen nro 334
 12. 12 Suomen rahvas ja Suomen herrat. (Venäläisten lehtien kokeista uskotella yleisölle näiden kansanluokkain olevan vihamielisessä suhteessa toisiinsa.)
  Oulun Ilmoituslehti nro 100
 13. 13 Mosk. Wädomostissa kirje Suomesta. Presid. Montgomeryn ero. Suomen sanomalehdet. Latojain työlakko.
  Uusi Suometar nro 293
 14. 14 Suomen naisista kirjoitetaan St. Peterb. Zeitung issä
  Oulun Lehti nro 1
 15. 15 Suomen naiset ja ajanhenki. ( St. Petersburger Zeitung issa on luettavana kirjoitus yllä-olevalla päällekirjoituksella.) (jatk.)
  Ilmarinen nro 22
 16. 16 Petitionen om kvinnans rätt att vara akademisk medborgare bedömd i ryska pressen.
  Helsingfors Dagblad nro 47
 17. 17 Finland i den ryska pressen - Nov. Wremja : rakriktig framställning om lagen om skydd för arbetare i de industriela yrkena.
  Helsingfors Dagblad nro 74
 18. 18 Mosk. Wäadomostis nyheter från Finland. (Typografstrejken)
  Hufvudstadsbladet nro 341