1. 1 Kriget 1808-09. - 1808 13.IV. Åbo tidning n:o 30, 31, 31, 32, 37, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 68, 72, 74, 79, 80, 85, 87, 94, 98. (7.XII.)
  Åbo Tidning nro 1
 2. 2 Ädelmod. (Episod ur sista finska kriget.)
  Helsingfors Tidningar nro 122
 3. 3 Borgå. (Tvenne f.d. ryska soldaters, hvilka i sednaste finska kriget blifvit tillfångatagna och i 30 år vistats i Sverige, passerade staden på återväg till fäderneslandet.)
  Borgå Tidning nro 40
 4. 4 Döbelns afsked till sina kamrater.
  Helsingfors Morgonblad nro 99
 5. 5 Från en f.d. Swensk Officer. (Red. meddelad som ett bidrag till de många vackra anekdoter från 1808 års krig.) Linköping den 5. September 1846 H.M.
  Helsingfors Tidningar nro 93
 6. 6 De begge krigskamraterna. (Berättelse för 1808 års krig.) ( Då öfverste von Fieandt 1808. Kommenderade vid Lintulax o.s.v.
  Åbo Tidningar nro 26
 7. 7 Urhoollisuus. (Taru Oravaisten tappelusta 1808.)
  Suometar nro 42
 8. 8 Kummallinen sotia! (Lähet.) (Päällikkö F. 1808.) M.T-e.
  Sanan-Lennätin nro 33
 9. 9 1808 vuoden sota. Wenäjän sotajoukot karkaavat maahan. Suomalaiset pakenevat Hämeenlinnan tienoolle. Tappelu tuumia. Pako Pohjanmaalle. O.B.
  Suometar nro 7
 10. 10 1808 vuoden sota. IV. Klingspor vetäytyy Uudesta-Kaarlepyystä Pyhäjoelle. Tappelu viime mainitussa paikassa. O.B.
  Suometar nro 9
 11. 11 1808 vuoden sota. VII. Venäläiset pakenevat Kokkolan seuduille. Klingspor asettuu Praaheen. Sandels lähtee viidennen osakunnan kanssa Savoon. Voitto Pulkkilassa. O.B.
  Suometar nro 13
 12. 12 Slaget vid Kauhajoki. (Efter anteckningar om och af general von Döbeln.)
  Åbo Underrättelser nro 62
 13. 13 Kopistens-krönika. (Väderleken. Kriget. Musiken, konserter. Illumination i K-niemi. brunnsdrickningen. Silfvermyntet. Riddarhuset o. teatern. Kanonbåteskarden. Hr. Pauls konsert. Statsr. Jägerhorns begrafning.)
  Papperslyktan nro 33
 14. 14 Ännu ett utdrag ur Bulgarins memoirer (Se n:o 26, 36, 37.) (Om 1808 års krig. Lägerlifvet i trakterna af Gla Carleby under vapenstilleståndet. Baler. Kulneff.)
  Papperslyktan nro 50
 15. 15 Bättre sent än aldrig. (Uppmaning att samla notiser från 1808 års krig, samt bref och urkunder.) Osk. Rancken.
  Vasabladet nro 20
 16. 16 Nyheter från utlandet och hemlandet. (Schleswig-Holstein & Finlands eröfring 1808-9. Sedlighet och frid i Pedersöre s:n.)
  Österbotten nro 7
 17. 17 En episod från sista finska kriget. (Finska veteranen f.d. kommendören Backborgs anteckningar om striden vid Grönvikssund d. 30 aug. 1809.)
  Helsingfors Dagblad nro 212
 18. 18 Historiska konturteckningar. IV. Inter anna silent leges. (fr. 1808 års krig.)
  Hufvudstadsbladet nro 88
 19. 19 Rättelse, (t. uppsatsen: En Skizz fr. 1808 års krig i n:o 14.)
  Österbotten nro 17
 20. 20 Historiska konturteckningar. VII. Det lilla och det stora kriget. (Partigångarne Roth o Spafs bedrifter.)
  Hufvudstadsbladet nro 114