1. 21 Brandförsäkringsbolaget Unitys verksamhet.
  Helsingfors Dagblad nro 269
 2. 22 Försäkringsbolaget Unitys verksamhet afslutad i Finland
  Helsingfors Dagblad nro 272
 3. 23 Försäkringsbolaget Providentias agent i H:fors skrifver i anl. af bolagets afslutande.
  Åbo Underrättelser nro 91
 4. 24 Franska Lif- o. lifränteförsäkrings bol. Imperialé verksamhet i Finland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 156
 5. 25 Elämän ja eläkkeen vakuutusyhtiöstä Venäellä. H.K.K.
  Otawa nro 51
 6. 26 Försäkringsbolaget Skandia har bolagsmöte i Sthlm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 130
 7. 27 Oldenburg, A.: (Svar med anl. af angreppet mot Försäkringsaktiebolaget Skandias agent.)
  Åbo Underrättelser nro 73
 8. 28 Ryska Brandförsäkrings-Bolaget af 1827 redogörelse för 1865 afgifven af Generalagenturen för Finland
  Finlands Allmänna Tidning nro 78
 9. 29 H-fors. (Lifförsäkringsbolag La Suisse i Laussane inrättat generalagent i staden)
  Helsingfors Dagblad nro 120
 10. 30 H-fors. (Glasförsäkringsbolag Prudentia i Amsterdam, inrättat generalagentur)
  Helsingfors Dagblad nro 120
 11. 31 Ins. fråga t. Brandstodsbol. Skandia o. dess generalagent) -n. (Red. svar
  Helsingfors Dagblad nro 92
 12. 32 Assuransbolag Brandförsikrings-Selskap generalagentur i Finland
  Hufvudstadsbladet nro 119