1. 1 Krönika. ( Fennomaner och svekomaner ur Novoje Wremja)
  Helsingfors Dagblad nro 303
 2. 2 Now. Wremjassa : Fennomanit ja Svekomanit
  Uusi Suometar nro 130
 3. 3 Nya Pressen soimaukset sen johdosta että U.S. oli suomentanut Journal de St. Petersbourg lehdestä kirjeen koskeva kielipuoluetaisteluja Suomessa.
  Uusi Suometar nro 259
 4. 4 Suomi Wiron sanomalehdissä. ( Walgus-lehti puolueoloistamme.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 50
 5. 5 Finland i ryska prässen. (Öfvers. f. Å.T.) (Språket.)
  Åbo Tidning nro 39
 6. 6 Huru vårt folk och vår nationalitetsfråga tedde sig i en främlingsögon på grefve Bergs tid. (Ur St. Petersb. Zeit. af C. v. P.) (forts.)
  Finland nro 96
 7. 7 Till karaktäristik af Finlands folk. (I Petersb. Zeit. skrifver märket -d- om språkstriden i Finland.)
  Finland nro 161
 8. 8 Finska sträfvanden. I Pet. Zeit. skrifves Th. P. ett bref fr. Willmanstrand om folkskolebyggnadens lyx, språkfrågan och Runeberg.
  Finland nro 173
 9. 9 St. Petersb. Zeitungissa on kuvaus kansallisuus- ja kielitaistelusta Suomessa.
  Uusi Suometar nro 161
 10. 10 Novosti skrifver om partistriderna i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 287
 11. 11 Ur ryska prässen. (Svekomanin enl. en rysk korrespond. i tidn. Denj. )
  Nya Pressen nro 29
 12. 12 Från torget. ( Mosk. Vjedom. om fennomanerna.)
  Helsingfors nro 56
 13. 13 Korresp. i Nov. Wremja ang. den fennomanska pressens åsigter om det liberala partiets sträfvanden
  Helsingfors nro 81
 14. 14 Helsingfors den 6 nov. Tidningsöfversigt. (Novoje Wremja ang. det s.k. nationella partiets vädjan till Finlands nye generalguvernör.)
  Helsingfors Dagblad nro 302
 15. 15 Tidn. St. Pet. Zeit. och St. Pet. Her. redogöra med anl. af Snellmansfesten för finska förhållanden
  Morgonbladet nro 122
 16. 16 Kaksikielisyydestä Suomessa kirjoittaa Pietarin Herold
  Pohjois-Suomi nro 44
 17. 17 Kaksikielisyys Suomessa on kirjoitussarjan nimi, jota St. Peterburger Herold on alkanut julkaista.
  Uusi Suometar nro 120
 18. 18 Novoje Wremja kieliasiasta Suomessa
  Uusi Suometar nro 138
 19. 19 I Journal de St. Petersbourg skrifves att finska språket blifvit officielt språk
  Nya Pressen nro 43
 20. 20 Språkfrågan utlagd och bedömd i Golos
  Nya Pressen nro 48