1. 1 Golos(Ryska tidningen rösten) planer om Finland. (Ang. språket i Finland och Östersjöprovinserna.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 185
 2. 2 Golos (Rösten) ang. ryska språkets infr. i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 182
 3. 3 Pietarin lehti Golos : venäjän kieli Suomessa viralliseksi
  Suometar nro 64
 4. 4 Tidn. Golos reflexioner ang. nödvändigheten för finsk jernvägspersonal att kunna ryska språket.
  Finlands Allmänna Tidning nro 190
 5. 5 En korr. från H:fors t. S:t Peterburgiska Wädomosti om univ. ryskaspråket i skolorna o. Topelii En resa i Finland
  Morgonbladet nro 167
 6. 6 Om undervisningen i ryska språket i skolorna i Finland, skrifves i Now. Wrem.
  Helsingfors Dagblad nro 243
 7. 7 Novoje Wremja om ryska språket i Finland.
  Fredrikshamns Tidning nro 81
 8. 8 Pet. Listok om ryska språket i finländska navigationsskolor.
  Nya Pressen nro 195
 9. 9 Herr A. Moltschanoff skrifver från London till Novoje Wremja om finska Sjömäns okunnighet i ryska språket.
  Helsingfors Dagblad nro 294
 10. 10 Från Hfors skrifver märket Gsak i Novosti om undervisningen i ryska vid Hfors skolor.)
  Nya Pressen nro 298
 11. 11 I Nov. Vr. ingår en art. om frågan att göra kännedomen af ryska språket obligatorisk för alla tjenstemän vid finska postvärket.
  Finland nro 169
 12. 12 Wenäjän kielen sorretusta tilasta Suomessa kertoo Nov. Wremja
  Hämeen Sanomat nro 61
 13. 13 Venäjän kielestä Suomessa on Now. Wremjassa uutinen
  Hämeen Sanomat nro 62
 14. 14 Mosk. Wäd. om timantalet i ryska språket i finska skolor.
  Finland nro 170
 15. 15 Novoje Wremja om ryska språket i våra skolor.
  Finland nro 171
 16. 16 Novoje Wremja skrifver om rysk språkundervisning i Finlands skolor.
  Hufvudstadsbladet nro 201
 17. 17 Novoje Wr. om ryska språket i våra skolor
  Hufvudstadsbladet nro 318
 18. 18 Undervisningen i ryska språket kommer att förstärkas i Finland enl. Pet. Vedom.
  Nya Pressen nro 198
 19. 19 Ryska språket i Finlands skolor enl. Nov. Wremja.
  Nya Pressen nro 200
 20. 20 Ruskij Westnik venäjänkielen oppimisen tarpeellisuudesta Suomessa.
  Päivälehti nro 142