1. 1 Mosk. Wjäd. om de ryska köpmannens i Viborg for finskning.
  Finland nro 276
 2. 2 Forfinskade ryska affällingar (artikel i Mosk. Wädomosti.)
  Hufvudstadsbladet nro 345
 3. 3 Medlemmarne i penitentiära kongressen i Petersburg firade i Finland enl. Nov. Wr.
  Nya Pressen nro 114
 4. 4 Ur Moskovskija Vädomosti. (Ryssar blifva illa bemötta i Finland.)
  Nya Pressen nro 132
 5. 5 Nov. Wr. om ett finländskt politisk divertissement med anl. af fängelsekongressens besök i Finland.
  Nya Pressen nro 180
 6. 6 De ryska köpmännen i Finland. (enl. Nov. Wremja)
  Nya Pressen nro 224
 7. 7 Nimimerkki L.P. kirjoittaa Mosk. Wjed-.ssa venäläisten huonosta kohtelusta Suomessa.
  Päivälehti nro 284
 8. 8 Mosk. Wädomostissa suomalaistuneista venäläisistä luopioista.)
  Uusi Suometar nro 297
 9. 9 Novoje Wr. om den ryska befolkningen i Viborg.
  Östra Finland nro 272
 10. 10 Mosk. Wäd. framhåller finska samhällets förderfliga inflytande på Viborgs ryssar
  Östra Finland nro 278
 11. 11 Walheita Moskovalaisessa Sanomalehdessä. (Wenäläisten tila Suomessa.)
  Päivätär nro 7
 12. 12 En rysk H:fors korr. t. Peterburgskia Wädomosti om lokala förhållanden o. ryskaköpmansfamiljers ställning.
  Helsingfors Dagblad nro 256
 13. 13 Om ryssarne i Finland skrifves i Golos.
  Hufvudstadsbladet nro 177
 14. 14 Ryssarne i Finland glömt sitt modersmål skrifver Golos korresp. från Helsingfors.
  Morgonbladet nro 176
 15. 15 Novoje Wremja omnämner en exkursion, som af ryssar skall företagas till Finland i vetenskapligt syfte.
  Helsingfors Dagblad nro 160
 16. 16 Ryska turister komma att besöka Finland, enl. Nov.
  Nya Pressen nro 94
 17. 17 Novoje Wremja om ryska medborgarnes i Finland rättslärhet.
  Finland nro 47
 18. 18 En rysk Helsingforskorresp. till Petersburgskia Wädomosti talar om härvarande ryska befolknings ställning.
  Helsingfors Dagblad nro 256
 19. 19 En krets af den ryska befolkningen i Finland skall enl. Now. Wremja fira regeringsjubileet med stiftande af ett brödraskap for den grekisk-katolska lärans befästande i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 60
 20. 20 I ryska pressen cirkulerar en historie huru en rysk handlande blifvit behandlad af domstol i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 224