1. 1 I ryska revyn ingår en uppsats af V.G. om utställningen i H-fors, folksskolevasendet, kyrkomötet, kejsarbesöket.
  Helsingfors Dagblad nro 280
 2. 2 St. Petersb. Wädomosti innehåller en korresp. om kejsarbesöket i H:fors och finnarnes bemötande mot ryssar.
  Morgonbladet nro 170
 3. 3 Wsemirnaja Illustrazia meddelar teckningar från senaste kejsarbesöket i Finland.
  Finland nro 207
 4. 4 I Rysk Illustrerad Tidning afbildn. af Kejsannnans kabinett i Willmanstrand.
  Finland nro 217
 5. 5 Ryska pressen i anl. af kejsarbesöket i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 223
 6. 6 Bilder från kejsarbesöket i H:fors i ryska tidningen Vsemirnaja illustratsia
  Helsingfors Dagblad nro 276
 7. 7 Kejserliga lustturen i finska skargården omtalad i ryska rikets officiella blad.
  Hufvudstadsbladet nro 151
 8. 8 Graschdanin om kejsarbesöket i Finland. DD. H.H:s följe.
  Hufvudstadsbladet nro 169
 9. 9 I ryska illustrerade tidn. Wsemirnaja Illustrazia illustrationer från kejsarbesöket i H:fors.
  Hufvudstadsbladet nro 220
 10. 10 En rysk tidnings uttalande om Finland. ( Novosti om DD.MM. resa i Finland och här vidtagna anordningar.)
  Nya Pressen nro 211
 11. 11 Nowoje Wremjas korrespondent. Prokotjeff om DD.MM. resa i Viborg.
  Nya Pressen nro 214
 12. 12 Novosti i anl. af Kejsarparets besök i Villmanstrand.
  Nya Pressen nro 216
 13. 13 De ryska tidn. i anl. af det kejserliga besöket i H:fors.
  Nya Pressen nro 217
 14. 14 Svjät om DD. MM:s mottagande i Finland.
  Östra Finland nro 190
 15. 15 Om deras Majestäters besök på Sveaborg skrifves i Ryska Invaliden.
  Nya Pressen nro 242
 16. 16 Finland i storpolitikens käftar. Kejsar Wilhelms resa i Norge och Finland enl. Mask. Wjäd.
  Finland nro 171
 17. 17 Novoje Wremja berättar att kejsar Wilhelm skall besöka Finland.
  Nya Pressen nro 224
 18. 18 Moskovskija Wjädomosti keisari Wilheimin Norjan matkasta ja Suomesta.
  Uusi Suometar nro 172
 19. 19 Novosti återger en del af det i Valvoja ingående utdraget ur J.V. Snellmans memoarer ang. Alexander II:s vistelse i Tavastehus år 1863.
  Helsingfors Dagblad nro 273
 20. 20 Ryska tidn. Vsemirnaja illustratsia innehåller bilder från kejsarbesöket i H:fors.
  Finlands Allmänna Tidning nro 236