1. 1 Fr. H-frs t. Journal de St. P:burg ang. illumination i anl. af formål. högtiden
  Helsingfors Tidningar nro 267
 2. 2 Från generalguvernörens middag, årsdagen af mordattentatet mot Kejsarn, innehåller ett petersburgst blad en berättelse
  Helsingfors Dagblad nro 109
 3. 3 Mordförsöket mot H. M:t Kejsaren. (enl. ryska blad)
  Helsingfors Dagblad nro 101
 4. 4 I Golos fins en artikel, som berör regenngsjubileets betydelse för Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 70
 5. 5 Finska kadettkårens närvaro vid kröningen enl. Nowosti
  Helsingfors Dagblad nro 157
 6. 6 Novosti lehdelle kirjoitetaan Helsingistä että eräs talonpoika Waasan tienoilta tahtoo pystyttää omalla kustannuksella muistopatsaan Alexander II:Ile Waasan kaupunkiin.
  Uusi Suometar nro 296
 7. 7 Mosk. Wjäd. berättar att fartygen i Helsingfors hamn icke flaggat på årsdagen af Kej. tronbestigning.
  Finland nro 131
 8. 8 Universitetets sorgefest efter Tronföljaren Nikolai skildrad i ryska tidningar.
  Helsingfors Dagblad nro 128
 9. 9 I Journal de S:t Petersburg medd. från H-fors ang. fest m. anl. af tronföljarens förmäln.
  Hufvudstadsbladet nro 267
 10. 10 De hälningsverser till Deras Majestäter, som ingingo i Ö.F. aro införda i en rysk tidskrift.
  Östra Finland nro 120
 11. 11 Häktad för otillständiga yttranden om kejsar Alexander II blef enl. ryska blad en finne i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 104
 12. 12 I Novosti skrifves att en bonde från Wasa lan kommit till Hfors för att anhålla om tillstånd att med egna medel få uppresa ett monument öfver Alexander II.
  Hufvudstadsbladet nro 297
 13. 13 Finland i ryska pressen. (Nov. Wremja anför ett uttalande af tidningen Svet ang. kyrkoparaden i Wiborg på H. M. Kejsarens namnsdag.)
  Helsingfors Dagblad nro 13
 14. 14 Ur Mosk. Väd.: i H-fors hissades ej en enda flagga på Kejs. tronbestign. dag. Matti Meikäläinens opassliga skämt om ryska tidn. Sen. L. Mechelins afskedsansökan.
  Nya Pressen nro 154