1. 1 Ostsee-zeitung petersburgerkorresp. om Finnars utvandring till Amur
  Finlands Allmänna Tidning nro 283
 2. 2 Emigrationen från ryska Lappmarken enl. Golos.
  Helsingfors Dagblad nro 233
 3. 3 I Novosti skrifves om en emigration från Finland till St. Petersburgska guvernementet.
  Hufvudstadsbladet nro 32
 4. 4 Från finnarne i Amurlandet; bref till St. Petersb. Ztg.
  Hufvudstadsbladet nro 257
 5. 5 Suomalaisten keskuudessa Amurissa, kirje St. Petersb. Zeitungissa.
  Uusi Suometar nro 256
 6. 6 Mosk. Wjäd. om emigrationen i Finland
  Finland nro 162
 7. 7 Mosk. Wed. anmärker om emigrationen i Finland.
  Nya Pressen nro 293
 8. 8 Planer på finsk emigration enl. ryska blad
  Hufvudstadsbladet nro 64
 9. 9 Ryska börstidningen omtalar att allmoge i Finland utflytta till södra Ryssland, emedan deras egen jord är utarmad.
  Helsingfors Dagblad nro 288
 10. 10 Om emigration från Finland till St. Petersburgska guvernementet skrifves i Novosti
  Nya Pressen nro 38
 11. 11 Revalscher Beobahter o. St. Pet. Zeitung återgifvit Dagbladets artikel om emigrationen.
  Helsingfors Dagblad nro 116