1. 1 Venäjän sanomalehdet. (Virran sillan muistopatsaan paljastamisesta.)
  Hämäläinen nro 74
 2. 2 Novosti Virran muistopatsaan asiasta.
  Sanomia Turusta nro 214
 3. 3 Nowosti Wirran muistopatsaasta.
  Savo nro 103
 4. 4 Novosti Wirran muistopatsaasta.
  Tampereen Sanomat nro 108
 5. 5 Novosti Virran muistopatsaan pystyttämisestä Iisalmella.
  Uusi Suometar nro 212
 6. 6 Novosti Virran muistopatsaan asiasta.
  Wiipurin Sanomat nro 73
 7. 7 Novoje Wremja i anl. af monumentet vid Virta bro.
  Finland nro 208
 8. 8 I Novosti ingår öfvers. af en art. i Finl. i anl. af Novostis uttalanden i fråga om Wirtamonumentet.
  Finland nro 211
 9. 9 Wirtamonumentet och den ryska pressen.
  Helsingfors Dagblad nro 241
 10. 10 Novosti om Wirtamonumentets uppresande.
  Helsingfors Dagblad nro 250
 11. 11 Moskowskia Wjedomosti om Wirtamonumentet.
  Helsingfors Dagblad nro 251
 12. 12 Om invigningen af monumentet vid Virta bro ingår i Novosti en beskrifning.
  Nya Pressen nro 241
 13. 13 Novosti Virran muistopatsaasta. (Iisalmella.)
  Uusi Suometar nro 205
 14. 14 Göteb. Handelstidning om aftäckandet af monumentet å Wirta slagfält i Idensalmi
  Wasa Tidning nro 118
 15. 15 Wirran muistopatsas jS venäläinen sanomalehdistö. ( Swor. Iswestijan ja Swätin lausunnot Wirran muistopatsaan paljastamisen johdosta.)
  Aura nro 108
 16. 16 Ytterligare Swjät om Finland och Wirta-monumentet.
  Helsingfors Dagblad nro 246