1. 1 Åbo. (Sampalinna restauration erhållit loford af en turist i ett ryskt blad.)
  Åbo Posten nro 137
 2. 2 Drag till en karakteristik af finnarne, ur S:t Petersburger Zeitung
  Finlands Allmänna Tidning nro 221
 3. 3 Om Olofsborgsfesten i S:t Petersburgs Zeitung
  Helsingfors Dagblad nro 216
 4. 4 Olofsborgsfesten skildrad i S:t Petersburg Zeitung
  Hufvudstadsbladet nro 182
 5. 5 Med anl. af S:t Petersburger Zeitungs referat om Olofsborgs festen
  Hufvudstadsbladet nro 184
 6. 6 Om festen vid Olofsborg, referat efter H.D. i S:t Pet. Zeit.
  Wiborgs Tidning nro 93
 7. 7 Om allm. utställningen i H:fors skrifves i St. Petersb. Ztg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 184
 8. 8 Ännu engång Allmänna finska utställningen. (Ur den i Dorpat utkommande tidskriften Baltische Wochenschrift.) (Det första intrycket af Helsingfors.) (forts.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 234
 9. 9 Bedömanden om finska utställningen. (Beskrifning i Neue Dörptsche Zeitung om en resa till utställningen i H:fors; finska operan berömmes.)
  Helsingfors Dagblad nro 248
 10. 10 Om utställningen (har Neue Dörptsche Zeitung en tredje bref: om husdjursutställningen och mejeriutställningen.)
  Helsingfors Dagblad nro 260
 11. 11 I ryska revyn ingår en uppsats af V.G. om utställningen i H:fors, folkskoleväsendet, kyrkomötet, kejsarbesöket.
  Helsingfors Dagblad nro 280
 12. 12 Om vår allmänna utställning i H:fors skrifves i St. Petersb. Ztg.
  Morgonbladet nro 185
 13. 13 Om utställningen i H:fors 1876 innehåller Neue Dorptsche Zeitung en artikel.
  Morgonbladet nro 212
 14. 14 Suomen yleisestä näyttelöstä kirjoitetaan Wiron maalla ilmaantuvassa saksal. lehdessä.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 108
 15. 15 Finska redbarhet, enligt St. Pet. Zeit.
  Helsingfors Dagblad nro 156
 16. 16 Den ryska illustrerade tidningen innehåller vyer från Finland samt portratt af kaptenlöjtnanten Tudéer.
  Hufvudstadsbladet nro 251
 17. 17 I Pet. Zeit. om finnarnes hat mot tyskarne.
  Helsingfors Dagblad nro 341
 18. 18 Om Finland och dess innevånare forts, i S:t Pet. Zeit.
  Helsingfors Dagblad nro 262
 19. 19 Finland och dess innevånare art. i St. Pet. Zeit.
  Helsingfors Dagblad nro 263
 20. 20 I S:t P:burg Zeit. om uppförandet af bilder ur Kalevala på Circus Ciniselli
  Hufvudstadsbladet nro 144